L, 24.09.2022

Päikesekatustega süsinikneutraalsesse maailma

Solarstone OÜ
Päikesekatustega süsinikneutraalsesse maailma
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Solarstone OÜ

Päikesepaistelised ilmad on taas Eestimaa vallutanud. Mõte päikesest kui lõpmatust energiaallikast ja päikesepaneelidest selle idee kandjana on saanud kaasaegses ehituspraktikas lahutamatuks kontseptsiooniks. Päikesepaneele võib näha praktiliselt igas Eesti nurgas katustel, põldudel ning tagahoovides. Ettevõte Solarstone toodab Viljandis aga juba 5 aastat kaks ühes katusele sobituvaid päikesepaneele, mille eesmärk on jääda võimalikult märkamatuks.

Ehitisintegreeritavad paneelid

Tegemist on ehitisintegreeritavate paneelidega (BIPV), mis täidavad samaaegselt nii katusekattematerjali kui elektritootmise funktsionaalsust. Päikesepaneele ei paigaldata olemasoleva katuse peale, vaid katuse asemele. Sellise lahendusega kaasneb kokkuhoid materjalikulult ning lõpptulemus jääb esteetiliselt atraktiivne, rikkumata maja üldilmet. Solarstone on tänaseks Eestis ja Põhjamaades paigaldanud enam kui 400 niisugust päikesekatust. Katuse renoveerimise või uue maja ehitamise puhul on päikesekatuse paigaldamine ratsionaalne ja läbimõeldud samm.

Foto: Solarstone OÜ

Päikesekatuse eelised

1. Ressursside kokkuhoidlik kasutus

Uue maja ehituse või vana katuse renoveerimise puhul tekib standardse päikesepaneeli paigalduse korral esiteks ökonoomika ehk materjali raiskamise probleem – juba ilmastikukindlale katusekattematerjalile lisatakse omakorda metallist sõrestikule toetuvad paneelid. Kokkuvõttes on see ka kallim, kui just paneele ei plaanita paigaldata uueväärsele katusekattele. Vanad katused ei pruugi aga paneelide lisaraskusele vastu pidada, mistõttu on nende integreerimine kohati ainus võimalus.

2. Disain

Ehitisintegreeritavate paneelide tugev eelis on disain – arhitektidel ja linnaplaneerijatel on suurem valikuvabadus mõelda kaasaegsetele taastuvenergia lahendustele, mis ei riku hoone väljanägemist. Lisaks saab ehitisintegreeritud paneele paigaldada hõlpsamalt muinsuskaitsealadel, mis standardsete tavapaneelidega kindlasti ei õnnestu.

3. Paigalduslihtsus

Kui tavapäraselt on ehitisintegreeritud lahenduste paigaldus töömahukas ja erinevate materjalide kokkusobitamine keeruline väljakutse, siis Solarstone on patenteerinud terviklahendused, mis teevad katuseehituse prosessi sama lihtsaks, kui traditsioonilise betoon- või savikiviga katuse rajamine.

4. Tasuv investeering

Kasvav spekulatiivsus ja sagedased kõikumised elektri börsihinnas on oluliselt muutnud hoiakuid lokaalsete päikesejaamade suhtes ning toonud kaasa väiketootjate hüppelise kasvu. Kaasaegsed levinumad küttelahendused (õhk-vesi, maaküte, õhk-õhk) on küll energiatõhusad, kuid vajavad toimimiseks pidevalt energiat. Lokaalse PV jaama toodang on soodsaim viis kütteseadmete käitamiseks ja ühtlasi kasvavate kodukulude ohjamiseks. Päikesekatuse investeeringu tasuvusperiood hoones, mida köetakse pidevalt elektritoitel töötava seadmega, on tänase elektrihinna juures ka taastuvenergia toetuseta lühem kui 10 aastat.

Päikesest toodetud elektri ja maksimaalse omatarbimisega kaitstakse ennast võimalike suuremate elektrihinna kõikumiste eest kümneteks aastateks. Samuti on kinnisvaraturul energiatõhusad, ehitisintegreeritud päikesepaneelidega varustatud hooned samaväärsetest «vanakooli katusega» majadest ostjatele atraktiivsemad.

Foto: Solarstone OÜ

Mida peaks teadma enne päikesekatuse planeerimist?

1. Asimuut ja katuse kalle

Põhja-Euroopas on kõige efektiivsemad statsionaarsed paigaldused, mis on otse lõuna suunas ja 35–45-kraadise  kaldega. Ida-lääne suunalised paigaldused on madalama tootlikkusega, kuid boonusena kattub nende puhul päikesejaama tootmine paremini maja tegeliku energiatarbe vajadusega. Puudelt või kõrvalhoonetelt perioodiliselt langevad varjud pole alati jaama rajamist välistavaks teguriks, kuid soovituslik on neid vältida. Varjud, vale ilmakaar ning katusekalle võivad paneelide potentsiaali oluliselt pärssida.

2. Uusehitus vs olemasolev

Meie kogemuste põhjal on uute majade puhul tasuvusaeg 20 protsenti lühem, kuna korraga on võimalik lahendada nii PV jaama kui vältimatu katusekatte rajamine. Nii on võimalik hoida kokku paigaldamata jäänud katusekivide materjali ja selle asjatult paigalduselt. Lisaks on võimalik samaaegselt teostada üldelektritööd, vältides hilisemaid kaabeldusi ja läbiviikude tegemist läbi fassaadi või viimistletud pindade.

Eramute katused on üldjuhul piisava suurusega, et õige ilmakaare korral tuua maja energiatarve liginullenergia nõuetele vastavaks (uute majade puhul) või tõsta olemasoleva maja energiamärgist.

3. Energia tarbimine lokaalselt

Päikesekatuse toimimisloogika on lihtne. Eksisteerib nii võrguühendusega (on-grid) ja võrguühenduseta (off-grid) süsteeme, mis eeldab akude olemasolu. Levinum on võrguühendusega lahendus, millega saab omatarbest ülejääva elektri müüa üldvõrku, kuid meie soovitus on alati dimensioneerida süsteem selliselt, et suudetakse omatarve maksimeerida. Enim on Solarstone klientideks saamas majaomanikke, kus peres on aktiivses kasutuses ka elektriauto. Tulevikus täidavad päikesekatused just rohetankla rolli.

4. Hooldus

Päikesepaneelid on peaaegu hooldusvabad. Paneelidel puuduvad liikuvad ning otsest hooldust vajavad osad. Suurim mustus tekib tavaliselt kevadeti peale lume sulamist ja taimede ja puude tolmlemist. Heaperemehelik oleks paneelidelt eemaldada sinna tormiga sattunud lehed ja oksad, mida vihm ei suuda maha pesta ja mis pärsivad elektritootmise potentsiaali. Üldjuhul piisab kui pilvise ilmaga maapinnalt voolikuga kastes lasta veel paneelidele kukkuda, leotades suurema mustuse. Eraldi pesuvahendeid paneelide puhastamiseks kasutama ei pea. Korralik hoovihm on üldjuhul parim pesur. Kindlasti tasuks süsteemi paigaldanud spetsialistil teostada perioodiline hooldus tehnoruumis olevale inverterile.

Tagasi üles