Finantsinspektsioon hoiatab: pensionireform suurendab kelmuste tõenäosust

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler. FOTO: Ints Kalnins / Reuters

Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul tõstab pensionireformi eelnõus sätestatud valikuvabadus ja inimeste käsutusse vabanevad ressursid kelmuste ja muude kuritegude toimumise tõenäosust.

«Eelnõu muudatuse harjal sõitvad kelmid ning muud varavastaseid kuritegusid sooritajad peavad saama kiiresti ja tõhusalt karistatud. Eelnõus sätestatud valikuvabadus ja inimeste käsutusse vabanevad ressursid tõstavad kelmuste ja muude selliste kuritegude toimumise tõenäosust,» märkis Kessler kirjas rahandusministeeriumile.

Seetõttu kutsub finantsinspektsioon üles suunama tähelepanu ja ressursse õiguskaitseasutuste tegevusse, et kiiresti ning tõhusalt tegelda eelnõu muudatusega kaasneva kuritegevuse riskiga, näiteks kelmuse ja usalduse kuritarvitamisega.

Kuna fondivalitsejad on seni arvestanud riskide juhtimisel, et enne pensioniiga fondist lahkuda ei saa, viis finantsinspektsioon läbi likviidsuse stressitestid, millest selgus, et kohustuslike pensionifondide likviidsuse tase on üldjuhul kas väga hea või hea. Seetõttu pole mõõdukama väljumisstsenaariumi puhul pensionifondide korrapärane valitsemine tõenäoliselt häiritud.

Väga äärmuslike stsenaariumide täitumise puhul võib seoses likviidsuse vajaduse ja varade kiire realiseerimisega tekkida risk, et fondivalitseja on sunnitud peatama osakute tagasivõtmise ja väljamaksed, et mitte jätta fondi jäänud osakuomanikke ebalikviidse vara otsa.

Samuti võib äärmuslik stsenaarium tuua kaasa olukorra, kus fondivalitseja peab likviidsuse tagamiseks tegema kiirmüügi, mis võib väljenduda osaku väärtuse vähenemises.

Tagasi üles
Back