P, 25.09.2022

Tuumajaama eestvedajad: Eestis võiks tuumajäätmeid ladustada

BNS
Tuumajaama eestvedajad: Eestis võiks tuumajäätmeid ladustada
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 2
Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets.
Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets. Foto: Madis Veltman

Fermi Energia tellitud uuringu järgi võiksid mitmed Eesti piirkonnad saada potentsiaalselt Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) heakskiidu kasutatud tuumajäätmete süvapuurauk-hoidla rajamiseks. 

Uuringu viis läbi Ameerika Ühendriikide ettevõte Deep Isolation, mis arendab horisontaalseid süvapuurauke kasutavat tuumajäätmete lõppladustustehnoloogiat. Uuringu Eesti partneriks oli OÜ Inseneribüroo Steiger, teatas Fermi Energia. 

Eesti kristalse aluskorra kvalitatiivse geoloogilise hindamise käigus tehti kameraaluuring olemasolevate geoloogiliste andmete ja analoogide põhjal ning selle alusel ei tuvastatud välistusi edasisteks täpsemateks uuringuteks. Uuringus hinnati nii geoloogilisi tingimusi kui võimalikke riskitegureid Eesti eri paigus. 

Süvapuurauk-ladustus isoleeriks kasutatud tuumkütuse 1500 meetri sügavusele. Soomes, Rootsis ja Prantsusmaal rajatakse tuumajäätmede lõppladustushoidlaid kaevandamise teel 500 meetri sügavusele. 

Eesti on võtnud eesmärgiks vähendada süsihappegaasi heitkoguseid 2050. aastaks 70 protsenti võrra ning lõpetada põlevkivielektri tootmine 2035. aastaks.

Fermi Energia hinnangul on väikeste moodulreaktorite abil tuumaenergia tootmine üks võimalik lahendusviis nende eesmärkideni jõudmiseks, kuid tuumaenergia kasutuselevõtu arutelu üheks võtmeküsimuseks on, kuidas kasutatud tuumkütust mitmeteks inimpõlvedeks ohutult ladustada.

Fermi Energia on 2019. aasta alguses loodud ettevõte, mille eesmärk on võtta Eestis kasutusele väikestel moodulreaktoritel töötav elektrijaam. 

Märksõnad
Tagasi üles