Sisuturundus

Üliõpilaskorporatsioonid – hääbuv traditsioon või oluline osa tudengielust?

FOTO: Korp! Sakala

Kõrvaltvaataja jaoks võivad üliõpilaskorporatsioonid tunduda justkui ülespuhutud rollimänguna. Tegelikult ei toimu nendes organisatsioonides mängureeglite pimesi järgimine, vaid kõige olulisemal kohal on eneseareng ja austus.

Kombed, etikett, ajalugu, traditsioonid, rituaalid, laulud, tutvused enda ja teiste korporatsioonidest. Enamikel organisatsioonidel on palju sellest loetelust olemas, kuid korporatsioone eristab neist osati seletamatu ja müstiline aura ning roll meie riigi ajaloos.

Öeldakse, et korporatsioonides kasvatatakse äsja liitunuid, kuid see on vaid killuke kogu tõest. Tegelikult rõhutakse korporatsioonides elukestvale kasvatusele ehk pidevale arengule. Juhtimis-, korraldamis-, suhtlemis- ja arutlemisoskused on ühed paljudest, mis pole mõne kursuse raames täies ulatuses omandatavad, vaid on lõpmatus kasvus. Korporatsioonid sellist arengut võimaldavadki. 

Muidugi jagab korporatsiooniga liitunu sellega ka teatavaid vaateid nii traditsioonide kui ka üldise maailmapildi osas. Selle üks silmapaistvamaid väljundeid on Eesti Vabadussõda, millest võtsid kogu ulatuses osa korp! Sakala ja teised Eesti meeskorporatsioonid, kes tolleks ajaks asutatud olid. See on hea näide sellest, kuidas kõrvaltvaatajale kohest selget tulemit korporatsioonide tegevusest pole, kuid mille mõju avaldub teistes valdkondades ning teistel eluhetkedel.

Ometigi ei tähenda see, et kõik korporatsiooniga liitunud on ühe puuga löödud ja iseseisva mõtlemisvõimeta, vaid hoopis vastupidi: näiteks korp! Sakala liikmeskonnas on inimesi väga erinevatelt elualadelt, alustades poliitikutest, arstidest, ajakirjanikest ja lõpetades kirjanike ning ajaloolastega. Kõiki neid seovad teatavad ühised arusaamad, kuid siiski on iga mees omaette isiksus. See omakorda annab parema võimaluse elukestvaks arenguks, kus teadmisi ja kogemusi omandatakse erinevate hoiakutega inimestelt ning kogu protsessi ei vaadelda vaid oma mätta otsast.

Paljud korporatsiooni väljundid võivad kõrvaltvaatajale jääda nägemata, sest kõik see on suunatud organisatsiooni enda liikmetele, kes ise hakkavad omandatud oskusi ja meelsust laiemalt kultiveerima. Seega pole korporatsioonide näol tegemist anakronismiga. Traditsioonid võivad olemuselt tunduda sisutud, kuid tegelikult kannavad nad endas vaimsust, mida ei saa omistada ühelegi materiaalsele esemele.

Eneseareng, austus, traditsioonid, igikestvus ja head mälestused on need, mis defineerivad korporatsioone.

Loe korp! Sakala kohta lisa siit ja tule avatud uste päevale!

Tagasi üles
Back