Juhtimisviis, mis aitab ettevõttel karmis ärikeskkonnas ellu jääda (1)

, Elisa juhtimiscoach
Copy
Marika Raiski.
Marika Raiski. Foto: Erakogu/ Jake Farra

Praegu tõdeme kõik juhtide ja töötajatena, kuivõrd heitlikud ja muutlikud on viimased aastad olnud meie sotsiaalsele elukeskkonnale ja äride toimimisele. Enam kui kaks aastat tagasi tabas meid tervisekriis, käesoleva aasta alguses Vene-Ukraina sõda, mis omakorda on loonud aluse üha kasvavale majanduslikule ebastabiilsusele. Volatiilses ärikeskkonnas aitab ellu jääda oma inimeste ja tiimide võimestamine ehk otsustamise viimine sinna, kus päriselt on teadmised.

Kui me paar aastat tagasi tõdesime, et organisatsioonid vajavad üha enam kiirelt kohaneva ettevõttekultuuri loomist, sest väliskeskkond muutus kiiresti, siis kahe viimase aasta kohta jääb üle vaid tõdeda, et käimas on tõeline «roller coaster» ehk Ameerika mägede ajastu.

Ajad on tõepoolest muutunud ja koos ajaga peavad muutuma ka juhid. Maailm on niivõrd hoogsalt muutuv ja volatiilne, peale tulevad üha uued tehnoloogilised murrangud ja käigult mõeldakse välja konkureerivaid ärilahendusi. See omakorda on muutnud keerukaks otsuste vastuvõtmise tsentraalselt. Kaasaegses juhtimises peavad otsused sündima muutustele võimalikult lähedal ehk seal, kus on kompetentsid ning seda suunda coach'iv juhtimine tugevalt ka toetab.

Otsuseid langetavad eksperdid

Mis on kiirelt kohanevate ehk agiilsete ettevõtete alustalad? Esmalt juhtimise viimine tasandile, kus tegelikult on ekspertiis ning osatakse töid ellu viia. Ilmselgelt tundub see kõigile loogilisena, et otsuseid teevad inimesed, kes oma valdkonda tunnevad, kuid praktikas ei tahagi see nii kergesti juurduda. Autoritaarne juhtimisstiil mõjub ettevõtte tegutsemiskiirusele ja inimeste motiveeritusele halvavalt. Kui ettevõttes langetavad otsuseid üksikud juhid, saavad neist paratamatult tropid, kelle taha jääb otsuste kiire vastuvõtmine ja tegevuste liikumasaamine.

Kui ettevõttes langetavad otsuseid üksikud juhid, saavad neist paratamatult tropid, kelle taha jääb otsuste kiire vastuvõtmine ja tegevuste liikumasaamine.

Juhi ülesanne pole tiimiliikmete eest töö ärategemine, vaid neile keskkonna loomine, kus nad saavad teha oma parima soorituse. Coach'iv juhtimine tähendabki töötajate võimestamist. Olukorda, kus juhid ei sega töötegemist, vaid lasevad inimestel teha kõike seda, milleks nad ise suutelised on.

Kas sel juhul on tegemist ülekäte mineva anarhiaga, kus igaüks teeb mis iganes? Sugugi mitte, sest juht on see, kes annab oma inimestele edasi ettevõtte visiooni, seab fookused ning aitab inimestel ka fookustes püsida. Tema tiimiliikmed omakorda otsustavad fookuste lõikes, kuidas oma vastutusliinis tegevusi ellu viia ehk tulemusi ära tuua.

Teisalt võiks justkui tunduda, et sellise juhtimise puhul pole juhil enam üldse tööd. Ka see ei vasta tõele. Juhil on tööd palju enam, kuid selle iseloom muutub väga suuresti. Juht viib oma töötajatega läbi valdkonna ja projektide staatuskoosolekuid, üks-ühele tulemus- ja arenguvestluseid. Seeläbi saab ta edukalt tegevuste käekäiguga kursis olla ning vajadusel suundasid korrigeerida. Kõigi ühine siht on jõuda kokkulepitud eesmärkide täitmiseni.

Kuula enam ja ütle vähem ette

Coach'iva juhtimise alustalad on kolm peamist tegevust: rohkem kuulamist, vähem etteütlemist ja rohkem küsimist. Praktilises elus tähendab see ühte. Kui sinu töötaja tuleb küsima, kuidas võiksin tööülesande lahendada, küsid sina juhina vastu: «Mis sinu enda mõtted siin on?» või «Kuidas sa ise selle lahendaksid?». Enamasti on inimesel endal mõtted täiesti olemas, juhina saad ideed ära kuulata ning paluda tal parim võimalik välja valida. Seega, juhina sa mitte ei ütle ette, vaid julgustad inimest tema enda ideid välja tooma ja ellu viima.

Juhi roll on ka ettevõtte strateegia tutvustamine ja selle lahtirääkimine tiimile. Liider aitab paika panna valdkonna fookused ning igal tiimiliikmel mõista, kuidas tema töö seostub kogu ettevõtte strateegia elluviimisega.

Lausa mastaapselt on muutunud juhtide roll kommunikatsioonis. Kui ettevõttes antakse üldinfo, siis inforohkuses vajavad töötajad, et juht valib välja oma valdkonnale kõige vajalikumad infokillud ning räägib need oma inimestega üle. Juht saab edasi anda ka vaate, kuidas uus infokild nende valdkonna tööga haakub.

Kui ettevõtte töötajad tajuvad, mis on ettevõtte suuremad sihid, miks ja kuidas nende suunas liigutakse, tunnevad töötajad ettevõttega suuremat seotust ja kuuluvustunnet ning on enam fookustatud panustama eesmärkide täitmisse.

Coach'iva juhtimise suunas aitab juhil liikuda coach, kelle pealt on väga hea coach'iva juhtimise elemente maha kopeerida ning nii on coach juhile suurepärane ja praktiline eeskuju. Kõik see kannab endas suuri boonuseid, andes tiimidele kaasaegse ja kaasava juhtimise, suurema rahulolu tööga ning tervele ettevõttele suurema tulemuslikkuse.

Kommentaarid (1)
Copy

Märksõnad

Tagasi üles