K, 30.11.2022
Börsi ja krüptoturu hinnad toob sinuni

Tallinna Sadam: meie kohustused Muuga söeterminali alal on täidetud

BNS
Tallinna Sadam: meie kohustused Muuga söeterminali alal on täidetud
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Muuga sadam.
Muuga sadam. Foto: Sander Ilvest

Tallinna Sadama kinnitusel on kõik ettevõtte poolsed kohustused seoses Muuga senise söeterminali alale plaanitava projektiga täidetud: rajatud sobilikud kaid, arendusala on puhastatud seadmetest ja arendajale üleantud.

2018. aastal sõlmis Tallinna Sadam MPG AgroProduction OÜ-a rendilepingu Muuga senise söeterminali alale, kuhu MPG AgroProduction lubas rajada õlikultuuride ümbertöötlemise tootmiskompleksi. Investeeringu eeldatavaks kogumahuks pidi olema ligikaudu 200 miljonit eurot. Ehitusega pole aga tänaseni veel algust tehtud.

4. oktoobril ilmus Postimehes artikkel, mis seadis kahtluse alla MPG Agroproduction OÜ seaduskuulelikkuse ning võimekuse projekt ellu viia.

Tallinna Sadama juhatus kinnitas seepeale börsiteates, et on järjepidevalt kontrollinud MPG AgroProduction OÜ-ga seotud isikute, sealhulgas tegelike kasusaajate Roman Artemiev ja Svetlana Bazhanova, tausta ning nimetatud isikud ei ole Tallinna Sadama andmetel kantud sanktsioneeritud isikute nimekirja ega kriminaalselt karistatud.

Tallinna Sadama sõnul on projekti puhul tegemist olulise arendusega, mis tööle hakkamisel toob täiendavat kaubamahtu ning laevakülastusi nii tooraine sisseveol kui ka valmistoodangu väljaviimisel. Ettevõtte juhtkonna teatel on kohtutud MPG Agroproduction investorite ning tegevjuhiga ja saadud neilt kinnitus investorite eelneva töökogemuse ja tegevuse kohta sarnastes projektides.

MPG AgroProduction OÜ on Tallinna Sadama sõnul teinud ka investeeringuid – tänaseks on tehtud keskkonnauuringud, koostatud eelprojekt, taotletud ja menetletud ning mullu 1. juulil saadud ehitusluba, mis on vaidlustatud ning vaidlus kestab käesoleva ajani. Kuna antud projekti osas on Roheline Rist OÜ pöördunud kohtusse ehitusloa tühistamiseks, ei pea Tallinna Sadam eetiliseks käimasoleva kohtuvaidluse ajal kommenteerida antud projektiga seotud asjaolusid ja isikuid. Tallinna Sadam ei ole ka vaidluse osapool.

Projektiga seoses on ettevõtte sõnul läbi viidud vajalikud uuringud. Sojaõlitehase rajamise eelprojekti koostamise staadiumis on koostatud "Muuga sojaõli tehase keskkonnamõju eksperthinnang ja sisendandmed eelhinnangu andmiseks". Lisaks viidi 2015. aastal Muuga sadamas läbi summaarne riskianalüüs "Muuga sadama sadamaalal asuvate ettevõtete tegevusega seonduvate riskide hindamine ja summaarse riskianalüüsi koostamine".

Märksõnad
Tagasi üles