R, 1.12.2023

Ebausaldusväärne juht takistab värbamist: vinge kontor ja tasuta kohv ei korva ebainimlikku juhtimist

PM Majandus
Facebook
Comments 1
Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder
Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder Foto: Liis Treimann

Tööandja valikul on kõige olulisem tegur juhtide usaldusväärsus. Selleks, et ettevõte neid tööandjana kõnetaks, peavad  juhtide sõnad ja teod olema kooskõlas, selgus tööportaali CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringust.  

Just seda pidasid kõige olulisemaks 97% uuringule vastanutest.

Lisaks juhtide usaldusväärsusele pidas tervelt 94% töötajatest tööandjat valides oluliseks ka ettevõtte seaduskuulekust ja seda, et ettevõttes koheldakse kõiki töötajaid võrdselt. Tööandja valikul on töötajatele oluline ka see, et organisatsioon oleks stabiilne ja kindel tööandja ning et ebaeetiline käitumine ei oleks ettevõttes lubatud.

Vähemalt 90% töötajatest pidas veel tähtsaks ka seda, et tööandja investeeriks kaasaegsetesse töövahenditesse ja looks mugava töökeskkonna, ettevõttes väärtustataks erialast arengut ja seal töötaksid koos oma ala professionaalid, sealjuures ka organisatsioon ise oleks ambitsioonikas ja arenev.

«Värsked uuringu tulemused kinnitavad taas, et vinge kontor ja tasuta kohv ei korva ebainimlikku juhtimist,» kommenteeris uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt ja lisas, et võrreldes 2019. aasta uuringu tulemustega on nii juhtide usaldusväärsus kui ka tööandja seaduskuulekus ja eetilisus muutunud töötajatele veelgi olulisemaks.

«Arvestades, et 97% vastajatest pidas tööandja valikul kõige olulisemaks teguriks juhtide usaldusväärsust, läheb ebausaldusväärne juht ettevõttele kalliks maksma ja raskendab heade töötajate leidmist,» lisas Auväärt.

Olulised on ka soodustused

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder ütles, et madalama palgaga töötajate jaoks on väga olulised ka soodustused, mis aitavad nende kulutusi vähendada ja parandavad toimetulekut. 

«Näiteks esimestel haiguspäevadel keskmise palga säilitamine, tööle ja töölt koju sõidukulude hüvitamine ning soodustingimustel toitlustuse pakkumine, on madalama töötasuga töötajatele tööandja valikul väga olulised tegurid. Kõrgema palgaga töötajad seevastu väärtustavad aga rohkem ka iseseisvust töökorraldusel, vaba aega, professionaalsust ja arengut,» lisas Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur ja CVKeskus.ee teevad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse tööturukäitumist, palkade ja palgaootuste muutusi. Uuringus osales kokku 9733 inimest üle Eesti.

Kümme  kõige olulisemat tegurit tööandja valikul

Need on kümme omadust, mida küsitlusele vastanud kõige olulisemaks pidasid. Sulgudes küsimust väga oluliseks pidanud vastajate osatähtsus. 

  • Juhtkonna sõnad ja teod on kooskõlas (97%)
  • Tööandja peab alati kinni seadustest (94%)
  • Tööandja kohtleb kõiki töötajaid võrdselt (94%)
  • Organisatsioon on stabiilne ja kindel tööandja (93%)
  • Ebaeetiline käitumine ei ole tööandja juures sallitud (93%)
  • Tööandja investeerib kaasaegsetesse töövahenditesse (92%)
  • Tööandja väärtustab töötajate erialast arengut (92%)
  • Tööandja on loonud mugava töökeskkonna (91%)
  • Organisatsioon on arenev (91%)
  • Organisatsioonis töötavad oma ala professionaalid (90%)
Facebook
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles