Ragn-Sells ostis Väätsa prügila välja

PM Majandus
Copy
Väätsa prügila.
Väätsa prügila. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Ragn-Sells AS omandas täielikult ASi Väätsa Prügila, ostes välja Järva valla vähemusosaluse.

See tehing annab ASile Väätsa Prügila suurema vabaduse ellu viia tulevikku suunatud strateegilisi plaane, võimaldades Eesti turule tuua uudseid töötlemislahendusi, mis on juba Skandinaavia maades saamas standardiks.

«Järva vald, eesotsas vallavanem Toomas Tammikuga, oli heaks kaasomanikuks Väätsa Prügilale, kuid muudatused jäätmekäitluses, ennekõike segaolmejäätmete prügilasse ladestamise lõpetamine ning majapidamistes üha kasvav jäätmete sorteerimine ning seeläbi ringlusesse suunamine, muutsid Järva omavalitsuse jaoks prügilas osaluse omamise mitteoluliseks. Prügila osaluse müügist saadud raha saab aga vald kasutada oma arenguplaanide elluviimiseks ning valla elanike hüvanguks,» kommenteeris aktsiatehingut Ragn-Sellsi juhatuse esimees Kai Realo.

«Väätsa Prügila omandamine annab meile võimaluse arendada ja rakendada innovatiivseid jäätmekäitluslahendusi, mis muudavad probleemsed jäätmed väärtuslikeks toodeteks. Näiteks reoveesete, mis on tavaliselt probleemne jääde, saab õigel viisil töödeldes muutuda väärtuslikuks põllumajandustooteks, asendades looduslikke ressursse ja andes lisandväärtust kohalikule põllumajandusele,» ütles Väätsa Prügila juhatuse liige Sven Ruukholm.

Lähiaastatel plaanib Ragn-Sells AS investeerida tütarettevõttesse üle 2,4 miljoni euro ringluse- ja taaskasutuslahenduste elluviimiseks. Need investeeringud toetavad piirkonna arengut, loovad uusi töökohti ja suurendavad maksutulu Türi vallale, muutes Ragn-Sells ASi atraktiivseks tööandjaks piirkonnas.

Tihe koostöö Ragn-Sellsi ja Väätsa Prügila vahel võimaldab pakkuda klientidele terviklikke jäätmekäitluslahendusi, mis katavad kõik vajadused – alates otsestest ringluskõlbulike materjalide käitlusest kuni keerukate ja suuremahuliste jäätmete ohutustamiseni.

«Suudame katta kõik jäätmehierarhia tasandid, alustades materjalide korduskasutusest ja lõpetades ladestamisega,» lisas Sven Ruukholm.

Ragn-Sells AS ja Väätsa Prügila koostöö tulemusel paraneb jäätmekäitlus Eestis, tuues kaasa innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse tõusu kogu riigis.

Märksõnad

Tagasi üles