Ministeerium tahab vähendada turbakaevanduste hulka (1)

BNS
Copy
Lavassaare turbaraba. Pilt on illustratiivne.
Lavassaare turbaraba. Pilt on illustratiivne. Foto: Mailiis Ollino/Pärnu PM

Kliimaministeerium saatis kooskõlastusele määruse eelnõu, millega uuendati turbakaevandamiseks sobivate alade nimekirja. Pikaajaliste negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks eemaldati kaevandamiseks sobivate alade hulgast ligi 125 000 hektarit soid.

«Turvas on väärtuslik riiklik ressurss, mille kasutus nii täna kui ka tulevikus peab olema hästi läbi mõeldud ning Eestile võimalikult kasulik. Turbakaevandamisega kaasneb märkimisväärne mõju kohalikule keskkonnale, inimestele ja kliimale – turbatootmisega seotud kasvuhoonegaasid moodustavad ligikaudu 10 protsenti Eesti koguheitest. Seetõttu on vajalik hoolega kaaluda riiklike ressursside kasutamise kulusid ja tulusid. Kuni lähiaastatel täpsustuvad sektorile seatavad eesmärgid, on riigi huvides mitte lubada kaevanduste avamist uutel aladel,» ütles kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga.

Muudetav määrus ei puuduta ettepaneku kohaselt turbaalasid, kus on kehtiv turba kaevandamisõigus või kuhu on kaevandamisluba taotlemisel. Turvast saaks edaspidi kaevandada või selleks luba taotleda 83 turbaalal kogupindalaga 27 120 hektarit. Ministeeriumi ettepanekul ei tohi määruse jõustumisel enam kaevandada turvast seni potentsiaalsete kaevandusalade nimekirjas olnud 229 turbaalal kokku 125 000 hektaril.

Tagasi üles