Europarlament kehtestab reeglid platvormitöötajate töötingimustele

BNS
Copy
Wolti ja Bolti kullerid.
Wolti ja Bolti kullerid. Foto: Tairo Lutter

Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele reeglitele, mis parandavad platvormide heaks töötavate inimeste töötingimusi.

Direktiivi eesmärk on tagada, et platvormitöötajatega sõlmitaks õiged ja õiglased töölepingud, sest praegu jääb 5,5 miljonit platvormitöötajat vale tööseisundi määratluse tõttu ilma lepingulistest ja sotsiaalsetest hüvedest, millele neil võiks olla õigus. Samuti reguleerivad uued reeglid esmakordselt ELi tasandil ka algoritmide kasutamist töökohal.

Liikmesriigid peavad tagama, et platvormitöö tegijat peetakse edaspidi vaikimisi ettevõtte töötajaks, mitte füüsilisest isikust ettevõtjaks. Platvorm võib algatada staatuse muutmise, kuid peab sellisel juhul tõendama, et ettevõttel puudub konkreetse inimesega tõeline töösuhe, mida iseloomustab töökäskude andmine ja töötaja tegevuse kontrollimine. Staatuse määratlemisel võetakse lisaks arvesse liikmesriikide seadusandlust, kollektiivlepinguid ja ELi kohtupraktikat.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles