Tallink maksab aktsionäridele üle pika aja dividende

PM Majandus
Uuendatud 23. veebruar 2024, 09:12
Copy
Tallinki laev MyStar.
Tallinki laev MyStar. Foto: Raul Mee / Tallink Grupp

Tallink Grupp avaldas 2023. aasta majandustulemused, mille järgi teeniti 78,9 miljonit eurot puhaskasumit. Kontserni juhatus teeb ettepaneku maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta.

Tallink Grupp avaldas täna börsile kontserni 2023. aasta auditeerimata majandustulemused, raporteerides tugeva tulemusena täisaasta kasumit 78,9 miljonit eurot (aasta varem 13,9 miljonit eurot).

Ettevõte maksis viimati dividende 2019. aastal, enne koroonakriisi. Toona oli dividend samuti 0,06 eurot aktsia kohta.

Kogu aasta vältel suutis kontsern jätkata stabiilsel taastumise kursil peale nelja kriisiaastat. Veetud reisijate arv kasvas aastaga, ulatudes 5 705 600 reisijani (5 462 085 reisijat 2022. aastal), samuti kasvas mullu ka veetud reisijate sõidukite arv, 840 881 sõidukini (2022. aastal 819 229 sõidukit). Seevastu kaubaveod püsisid 2023. aastal märkimisväärse surve all ning veetud kaubaühikud vähenesid 2023. aastal 323 990 ühikuni (2022. aastal 409 769 ühikut).

Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu kasvas 2023. aastal 835,3 miljoni euroni (771,4 miljonit 2022. aastal), märgatavalt kasvas ka kontserni majandusaasta auditeerimata EBITDA, 214,5 miljonit eurot (135,8 miljonit eurot 2022. aastal). Kontserni netovõla ja EBITDA suhtarv moodustas 31. detsembri 2023 seisuga 2,8.

Tallink Grupi 2023. aasta investeeringute kogumaht moodustas 28,1 miljonit eurot (203,3 miljonit eurot 2022. aastal, mis suuremalt jaolt oli seotud uue laevaga MyStar).

2023. majandusaasta lõpu seisuga püsis kontserni kogu likviidsuspuhver (raha, raha ekvivalendid ja kasutamata laenuvõimalused) tugev ja ulatus 116,9 miljoni euroni (249,9 miljonit eurot seisuga 31. detsember 2022). 2023. majandusaastal maksis Tallink Grupp laenudena tagasi 487,6 miljonit eurot, mis hõlmab ka laenude refinantseerimist 298,0 miljoni euro eest.

Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted panustasid Eesti riigieelarvesse kokku 76 miljonit eurot erinevate maksudena.

Nõgene: head tulemused on pingutuse tagajärg

«Täna avalikustatud majandustulemused on saavutatud märkimisväärse pingutuse, jätkuva raske töö, lugematute unetute ööde ja paljude ohverduste hinnaga, mida on teinud kõik Tallink Grupi töötajad,» tunnustas Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Reisi- ja transpordisektorile avaldavad praegu survet turgude nõrgad majanduskeskkonnad, tõusnud ja tõusvad hinnad, tarbijate kindlustunde kõikumine, geopoliitiline turbulents, üha rangemad regulatsioonid ja suurenenud nõudmised investeerida keskkonnasõbralikumasse tulevikku ja innovatsiooni, loetles ta.

Mõned Tallinki põhiliinid saavutasid eelmisel aastal häid tulemusi. Nõgene sõnul taastus kõige paremini Tallinna-Helsingi liin, kuid ka Tallinna-Stockholmi liinil on kasvav nõudlus. «Meie laevastiku kõige uuem liige MyStar on toonud just selliseid tulemusi, nagu lootsime, panustades oma esimese tegevusaasta jooksul ärisse märkimisväärselt,» lisas Nõgene.

Sel aastal keskendub Tallink kasumlikkuse säilitamisele, kuigi tuleb leida tasakaal kõrgete kütuse- ning muude toodete ja teenuste hindadega ning uute, näiteks laevanduse emissioonide heitkoguste kuludega.

«2023. aastal katsetasime oma laevadel uusi tehnoloogiaid, mille kõigi eesmärk oli suurendada energiatõhusust ja vähendada kütusekulu ja heitkoguseid, kuid suurema muutuse saavutamiseks on vaja tõhusamat koostööd ja innovatsiooni,» rääkis Nõgene.

Nõgene kinnitas, et 2023. aastal suutis Tallink Grupp tagasi maksta märkimisväärse osa laenudest, mida oli tulnud kriisiaastatel võtta.

Tallink Grupi juhatus teeb Tallink Grupi nõukogu heakskiidul ettepaneku maksta 2023. aasta majandustulemuste põhjal dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Eelmise aasta lõpu seisuga oli Tallink Grupil 38 894 aktsionäri ja FDRi omanikku, kellest 30 563 Tallinna börsil ja 8331 Helsingi börsil.

Tallink Grupp käitab Eesti, Soome ja Rootsi vahel sõitvaid laevu. Ettevõtte laevastik koosneb 14 laevast, kaubamärgid on Tallink Silja Line ja Tallink Shuttle. Lisaks meretransporditeenusele pakub kontsern laevade väljaprahtimist, käitab nelja hotelli ja kahte restorani Tallinnas ja Riias ning reisikaubandusettevõtet kauplustega. Tallinkile kuulub ka globaalse kiirtoiduketi Burger King frantsiis Balti riikides ning neile kuuluvad turismi- ja transpordivaldkonnaga seotud tütarettevõtted kuues ELi riigis (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Saksamaa).

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles