Riigikontroll: taastuvenergia tootmise plaan ei ole realistlik (7)

PM Majandus
Copy
Tuulikud
Tuulikud Foto: Peeter Langovits

Riigikontrolli hinnangul on praeguse seisuga suhteliselt kaheldav, et Eesti saavutab 2030. aastaks seatud eesmärgi toota Eestis taastuvatest allikatest elektrit aastas vähemalt sama palju, kui Eestis aasta jooksul elektrienergiat kokku tarbitakse. 

Kliimaministeerium ning regionaal- ja põllumajandusministeerium on küll mõneti kiirendanud tuuleparkide rajamist, kuid nood meetmed ei tee eriti kiiremaks nende planeeringute ja keskkonnamõju hindamiste menetlusi, mis on juba varem alanud ja mille mõju aastaks 2030 seatud eesmärgi saavutamisele on kõige suurem. Vajalik on, et kliimaministeerium suudaks edaspidiseks leida ja rakendada toimivaid abinõusid uute tuulepargiplaneeringute ning keskkonnamõju hindamiste tempokaks ja liigse halduskoormuseta menetluseks, samuti kohtuvaidluste riski minimeerimiseks, teatas riigikontroll.

Riigikogu võttis 2022. aastal vastu energiamajanduse korralduse seaduse muudatuse, millega on seatud eesmärk saavutada aastaks 2030 taastuvelektri tootmine mahus, mis moodustab vähemalt 100 protsenti elektri summaarsest lõpptarbimisest. 2022. aastal moodustas taastuvelekter 32 protsenti Eestis tarbitud elektrienergiast ehk taastuvenergia riiklikust eesmärgist on tänaseks täidetud vähem kui kolmandik.

Kommentaarid (7)
Copy
Tagasi üles