Tuhanded Ukraina põgenikud on töötuna arvel

BNS
Copy
Töötukassa
Töötukassa Foto: logo

30. novembri seisuga on Ukrainaga seotud rahvusvahelise kaitse saajatest ennast Eesti Töötukassas töötuna arvele võtnud 4040 inimest ning nende osakaal kõikidest registreeritud töötutest on 7,9 protsenti.

Kuu varem, 31. oktoobri seisuga oli Ukrainaga seotud rahvusvahelise kaitse saajatest ennast töötukassas töötuna arvele võtnud 4112 inimest ning nende osakaal kõikidest registreeritud töötutest oli 8,2 protsenti.

Eelmisel kuul registeeris end töötuna arvele 529 sõjapõgenikku, selgub töötukassa statistikast. Töötuna arveloleku lõpetas 515 registreeritud töötut, kellest 102 lõpetas arveloleku omal soovil ja 344 tänu tööle rakendumisele. Kokku on alates eelmise aasta 14. märtsist töötuna arvelolek lõpetatud 20 830 Ukrainaga seotud rahvusvahelise kaitse saajal, neist 14 955 puhul tänu tööle rakendumisele.

Ukraina põgenikest on 56,8 protsenti tööd otsimas Harjumaal. Harjumaale järgnesid 11,5 protsendiga Ida-Virumaa ning 10,3 protsendiga Tartumaa.

Rahvusvahelise kaitse saajatest, kes on ennast töötuna registreerinud, on 74,2 protsenti naised ning 25,8 protsenti mehed. Vanusegrupi järgi on töötutest 13,5 protsenti 16–24-aastased, 72,2 protsenti 25–54-aastased ning 14,4 protsenti rohkem kui 55-aastased.

Töötuna arvele võetud Ukraina põgenikest on 60,4 protsendil kõrgharidus ja 14,8 protsendil kutseharidus. Haridustase on täpsustamata 4,8 protsendil ning erialase hariduseta on 20,1 protsenti registreeritud töötutest.

Viimase ametiala järgi on registreeritute seas enim lihttöölisi, 21,2 protsenti. Neile järgnevad teenindus- ja müügitöötajaid 18,9 protsendiga, tippsepetsialistid 11,6 protsendiga ning tehnikud ja keskastme spetsialistid 8,8 protsendiga. Töökogemus puudub 12 protsendil.

Möödunud kuul uutest registreeritud töötutest on töötutoetuse saajaid 230 ehk 43,5 protsenti. Kokku saab toetust või hüvitist 69 protsenti registreeritutest.

2022. aasta jooksul tuli töötukassa andmeil töötuna arvele 16 400 Ukraina sõjapõgenikku. Töötuna arveloleku lõpetasid Ukraina sõjapõgenikud mullu 10 300 korral, sellest 7700 korral tööle rakendumise tõttu. Enim asuti tööle töötlevasse tööstusesse, haldus- ja abitegevuste valdkonda ning hulgi- ja jaekaubandusse.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles