T, 28.11.2023

Enamik töötajaid on valmis kohe praeguse töökoha hülgama

BNS
Facebook
Comments
Töökuulutused
Töökuulutused Foto: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Tööportaali CVKeskus ja Palgainfo Agentuuri värskest tööturu-uuringust ilmnes, et iga teine töötaja leiaks endale praegusega samaväärse töökoha mõne kuuga, sealjuures on töökohavahetuseks valmis 80 protsenti töötajatest.

Enam kui 10 500 Eesti töövõtjat kaasanud uuringus paluti vastajatel hinnata, kui kaua kuluks neil aega, et leida uus, praegusega samaväärne töökoht. Üle poolte vastajatest ehk 51 protsenti arvas, et neil kuluks uue töökoha leidmiseks mõni kuu, 34 protsendil vaid paar kuud ja 17 protsendil kolm kuni neli kuud.

Ligi viiendikul ehk 18 protsendil töötajatest võtaks uue töökoha leidmine enda hinnangul aga rohkem aega – 9 protsendil viis kuni kuus kuud ja 9 protsendil rohkem kui pool aastat. Vastanutest 8 protsenti ei usu, et nad üldse suudaks tööturult leida praegusega samaväärset töökohta. Lisaks ei osanud 23 protsenti vastajatest hinnata, kui kaua neil töökoha leidmiseks aega kuluks.

«Vaatamata majanduse ebaselgele käekäigule püsib töövõtjate enesekindlus eelmiste aastatega võrreldes sama tugevana ja suurem osa töötajatest on endiselt avatud ka töökohavahetuseks,» kirjeldas tööturul toimuvat CVKeskuse värbamisosakonna juht Grete Adler.

Ta märkis, et enam kui iga viies töötaja ehk 22 protsenti tõi uuringus esile, et ta mõtleb sageli töökohavahetusest. «Kõige enam unistavad uuest töökohast projektijuhid, ametnikud, klienditeenindajad ning müügi- ja teenindustöötajad ning oma töötasuga rahulolematud ja kehvemini toime tulevad töötajad,» selgitas Adler.

Enim ollakse töökohavahetuseks avatud transpordisektoris ning tööstuses ja tootmises, kus uute võimaluste vastu tunneb huvi rohkem kui 85 protsenti töötajatest. Ise aktiivselt tööd otsivaid töötajaid on kõige enam koristus- ja majutusvaldkonnas tegutsevate inimeste hulgas.

Kõige vähem tähelepanu pälvivad uued töövõimalused tervishoiu- ja haridussektori töötajate puhul, kus peaaegu iga kolmas vastaja tõi uuringus esile, et ta ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud ka uutest tööpakkumistest.

Ehitussektori töötajate hinnangul on neil ühed kõige paremad võimalused leida tööturult kiiresti praeguse töökohaga samaväärne töökoht – ligemale pool ehk 46 protsenti ehitussektori töövõtjatest tõi uuringus esile, et uue töö leiaksid nad paari kuuga.

Veelgi enesekindlamad on tervishoiusektori töötajad, kellest 48 protsenti leiaks enda sõnul praegusega samaväärse töö paari kuuga. Keskmisest kiiremini leiaksid töö ka transpordi, laonduse, põllumajanduse ning IT-valdkonna töötajad.

Kõige keerulisemaks hindavad praegusega samaväärse töö leidmist aga kunsti, kultuuri, ajakirjanduse ja humanitaarteadustega seotud aladel töötavad inimesed, kellest iga viies on arvamusel, et ta ei leiakski samaväärset töökohta. Ka riigiasutuste töötajad hindasid oma väljavaateid praegusel tööturul keskmisest kehvemaks.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles