Kindlustusfirma: sel suvel puhkab välisriigis iga kolmas Eesti elanik

BNS
Copy
Tallinna lennujaam.
Tallinna lennujaam. Foto: Konstantin Sednev / Scanpix

If Kindlustuse tehtud uuringu järgi meeldib Eesti inimestele küll väga puhata kodumaal, ent kolmandik külastab ka välisriike.

Uuringust ilmnes täpsemalt, et 41 protsenti küsitletud Eesti elanikest valib sel aastal kodumaal puhkamise, viiendik vastajatest eelistab puhkuse sihtkohana naaberriiki, neljandik reisib naaberriikidest kaugemale ja 7 protsenti läheb sihtkohta väljaspool Euroopat. 12 protsenti küsitletud Eesti inimestest ei planeeri sel suvel puhkusereisi ei kodu- ega välismaal, teatas If.

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhti sõnul on märgata, et pärast pandeemiat on laiemalt tõusnud inimeste huvi reisimise vastu nii Eesti piires kui ka välisriikidesse. «Möödunud aastaga võrreldes võib näha, et välisriikide külastamise soov on jätkuvalt suur, samas veelgi rohkem on kasvanud inimeste huvi siseturismi vastu. Kui möödunud suvel plaanis seda veerand vastajatest, siis sel aastal juba pea pooled,» märkis Luht.

Üsna suured erinevused puhkuste planeerimises ilmnesid eestlaste ja mitte-eestlaste vahel.

Uuringu tulemustest selgus, et võrdselt palju tahavad reisida nii mehed kui ka naised, samamoodi ka eri vanuses Eesti inimesed. Kõige rohkem külastavad välisriike Tallinna ja teiste suuremate linnade elanikud, kõige vähem aga Kesk- ja Lääne-Eesti inimesed. Üsna suured erinevused puhkuste planeerimises ilmnesid eestlaste ja mitte-eestlaste vahel. Nimelt eestlastest pooled puhkavad ka Eestis, mitte-eestlastest teeb nii ligi veerand. Euroopast välja sõidavad aga mitte-eestlased meelsamini.

Välisriikides soovivad Eesti inimesed enim puhata randades või külastada vaatamisväärsusi – nii vastasid ligi pooled küsitletud. Kolmandik vastanutest tahab külastada põnevaid linnu ja sama palju on neid, kes soovivad looduses matkata. Kultuuriüritusi, näiteks kontserte, kavatseb teises riigis külastada viiendik vastanutest.

Kõige olulisem on hind

Eesti inimestele on reisi puhul kõige tähtsam selle hind. Koguni 77 protsendi vastajate jaoks on see väga oluline. Rohkem kui pooled reisijad rõhutasid vajadust, et sihtriik oleks igati turvaline ja et sealsed hinnad oleksid mõistlikud. Viiendikule vastanutest on tähtsad sihtriigi meditsiiniteenuste tase, lendude paindlikkus, samuti reisi- või lennufirma maine.

Võrdluses teiste Balti riikide elanikega näitas uuring, et Leedu inimesi huvitab teistest märksa rohkem siseturism, Eesti ja Läti elanikud aga reisivad enam välisriikidesse. Kui reisi hind on ühtmoodi tähtis enamikule Balti riikide reisijatele, siis Eesti elanikele on võrreldes lõunanaabritega märksa olulisem turvalisus sihtriigis ning reisi- või lennufirma maine.

Eestis, Lätis ja Leedus tehtud If Kindlustuse uuringus osales pisut rohkem kui 1000 inimest igast riigist.

Tagasi üles