Euroopa Liit karmistas Venemaa-vastaseid sanktsioone

Postimees
Copy
Luhamaa piiripunkt pildistatuna Venemaa piirilt.
Luhamaa piiripunkt pildistatuna Venemaa piirilt. Foto: Margus Ansu

Kolmapäeval võttis Euroopa Liit vastu uue sanktsioonipaketi, et karmistada ja tugevdada piiravaid meetmeid Venemaa vastu, lisades piirangute alla 87 kaitsetööstuse ettevõtet. Sanktsioonipakett hakkas kehtima täna.

«Eesti ja Euroopa Liit töötavad jätkuvalt selle nimel, et sanktsioonid oleksid võimalikult tugevad ja tõhusad ning mõjutaksid neid sektoreid, millest Venemaa saab kõige rohkem tuge oma Ukraina-vastase agressiooni rahastamisel,» ütles välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ja lisas, et uusima sanktsioonipaketi väljatöötamisel keskenduti juba kehtivatest sanktsioonidest möödahiilimise tõkestamisele.

Tsahkna rõhutas, et sõja hinna tõstmist Venemaale tuleb aga jätkata seni, kuni vaja on, ja arutelud uute sanktsioonide üle on samameelsete liikmesriikide ringis juba alanud. «Eesti ja EL ei peatu enne, kui Ukraina on selle sõja on võitnud ning Venemaa ja selle juhtkond on oma tegude eest vastutanud.»

11. sanktsioonipaketiga pärsib Euroopa Liit muu hulgas Venemaa võimalusi juba kehtivatest sanktsioonidest möödahiilimiseks. Eesti ettepanekul muutis Euroopa Liit karmimaks sanktsioone autode ekspordile Venemaale ning keelustas õhk- ja gaasipüsside ja teiste sarnaste relvade ekspordi Venemaale. Keelatakse naftaembargo ja hinnalae regulatsiooni rikkunud laevade, sealhulgas asukoha automaatse identifitseerimissüsteemi väljalülitanud laevade sisenemine ELi sadamatesse. Eesti ettepanekul kohalduvad Soome lahes sadamatesse sissesõidukeelud ka sadamate jurisdiktsioonist väljapoole jäävatele ankrualadele.

Paketti lisati esimest korda heidutusmeetmena võimalus laiendada kaupade ekspordikeeldu kolmandatele riikidele, mille kaudu jõuavad Venemaale kaubad, millele on kehtestatud sanktsioonid. Seda meedet saab kohaldada siis, kui diplomaatilised pingutused sanktsioonide rikkumist võimaldava riigiga on luhtunud. See võimaldab eeskätt keelustada tundlike kahesuguse kasutusega kaupade ja teatud kaitsetööstusega seotud kaupade ekspordi.

Olulise kõrvalehiilimise tõkestamise elemendina laiendatakse ka Eesti, Läti, Leedu ja Poola ettepaneku alusel transiidikeeldu läbi Venemaa kolmandatesse riikidesse kaupadele, mida on võimalik kasutada Venemaa kaitsevõimekuse tõstmiseks ja lennunduses kasutatavatele kaupadele. Eesti ja teiste Balti riikide ning Poola ettepanekul laiendatakse maanteetranspordi sanktsiooni, keelates Venemaal registreeritud haagistega kaupade vedu ELi ja lisatakse ekspordikeelu nimekirja kaupu, mida Venemaa on Ukraina-vastases sõjas kasutanud, sealhulgas elektroonika, pooljuhid ja kaamerad.

Karmimate ekspordipiirangute nimekirja lisati 87 kaitsetööstuse ettevõtet, mille hulgas on Iraanist pärit droonide müügi ja sanktsioonidest möödahiilimisega seotud kolmandate riikide ettevõtted. Nendega koos on Ukraina territoriaalse terviklikkuse õõnestamise eest kehtestatud sanktsioonid juba ligi 1800 isikule ja ettevõttele.

Alates Venemaa Ukraina-vastase agressiooni algusest on Euroopa Liit pidevalt karmistanud sanktsioone Venemaa vastu. Nüüdseks on kehtestatud 11 sanktsioonipaketti, mille eesmärk on tõsta agressiooni hinda Venemaale ja survestada koos teiste välispoliitiliste meetmetega Venemaad lõpetama agressiooni Ukrainas.

Tagasi üles