E, 25.09.2023

Riigikohus jättis elektrituuliku püstitamise vaidluses õiguse vallale

BNS
Facebook
Comments
Elektrituulikud.
Elektrituulikud. Foto: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Riigikohus jättis neljapäeval jõusse Saaremaa vallavolikogu otsuse, mis ei andnud osaühingule Adepte luba Varese sadamasse 83 meetri kõrguse tuulegeneraatori püstitamiseks.

Saaremaa vallavolikogu kehtestas 2020. aasta 21. oktoobri otsusega Pahapilli külas Varese sadama detailplaneeringu osaliselt ainult hoonete ehitamiseks, ent ei andnud luba tuulegeneraatori püstitamiseks.

Otsuse põhjenduste kohaselt on Pahapilli küla elanikud väitnud, et planeeritav tuulik on liiga lähedal elamutele ja selle tekitatav müra ning visuaalne mõju avatud mererannikul häirib neid. Samuti on viidatud vastuolule Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga ja Mustjala valla külade üldplaneeringuga.

OÜ Adepte kaebas volikogu otsuse Tallinna halduskohtusse. Tallinna halduskohus tühistas 2021. aasta 22. juunil volikogu otsuse ning kohustas volikogu uuesti otsustama detailplaneeringu terviklahenduse kehtestamise, see tähendab tuulegeneraatori ehitusõiguse üle. Halduskohus leidis, et volikogu jättis olulise osa avaliku huvi teemadest otsuses kaalumata ja lähtus sobimatutest kaalutlustest.

«Elektri varustuskindluse tagamise arvestamata jätmine oli kaalutlusviga. Volikogule pidi olema teada, et kaebaja kavatseb tehtud investeeringud tagasi teenida taastuvenergia müügist,» märkis halduskohus.

Saaremaa vald kaebas Tallinna halduskohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtusse, nõudes halduskohtu otsuse tühistamist. Ringkonnakohus rahuldas 2022. aasta 31. märtsil Saaremaa valla apellatsioonkaebuse ja tühistas Tallinna halduskohtu otsuse.

Ringkonnakohus tegi uue otsuse, millega jättis Adepte kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus leidis, et Varese sadama detailplaneeringu kehtestamine elektrituulikuta oli seaduslik, kuna selle tervikuna kehtestamine oleks olnud vastuolus kehtiva üldplaneeringuga, kõrgemalseisvate planeeringute soovitustega ning tuulikust lähtuv müra ületanuks piirnorme.

Vahepeal Adepte OÜ-st Adepte Group OÜ saanud ettevõte kaebas Tallinna ringkonnakohtu otsuse edasi riigikohtusse. Riigikohus nõustus ringkonnakohtu seisukohtadega ning ei pidanud vajalikuks neid üle korrata.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles