Noorte soov ettevõtjaks saada on hüppeliselt kasvanud

PM Majandus
Copy
Noor sülearvutiga. Pilt on illustratiivne.
Noor sülearvutiga. Pilt on illustratiivne. Foto: Alex Urezkov / Pexels

Tehnoloogiafirma Wise tellitud Norstati värske uuring näitab, et 16-19aastaste noorte huvi ettevõtluse vastu on võrreldes eelmiste aastatega hüppeliselt kasvanud. Jätkuvalt on populaarne IT haridus ning iga kolmas noor soovib tulevikus töötada mõnes tehnoloogia- või idufirmas.

Kui eelmisel aastal leidis 43 protsenti noortest, et soovib tulevikus ettevõtlusalast karjääri, siis tänaseks on see protsent oluliselt tõusnud. Enam kui pooled vastanuist (51%) soovivad luua oma ettevõte – 12 protsenti tahab seda kindlalt ning 39 protsenti tõenäoliselt.

Noored, kes ettevõtlusalast karjääri ei kaalu, tõid peamiste takistustena välja hea idee või piisavate teadmiste ja oskuste puudumise ning hirmu ebaõnnestumise ja liiga suure vastutuse ees. Oma firmat looma kutsub noori eelkõige paindlikkus tööaja- ja koha suhtes, võimalus palju teenida ning loominguline vabadus.

Brett Lemsalu, Wise’i personaliosakonna tiimijuht: «On tõeliselt äge näha meie noorte järjest kasvavat ettevõtlikku meelelaadi ning soovi tulevikus midagi ise ära teha. Tunnustust väärivad kindlasti õpilasfirmade programm ning ettevõtted, mis kooligruppe vastu võtavad. Kahjuks kinnitavad tulemused jätkuvalt, et tehnoloogiasektoris on märgatav sooline lõhe.»

Esimest korda vaatas uuring lähemalt ka regionaalseid tendentse. Maakondade lõikes on kõige ettevõtlikumad noored Saaremaal (86%), Läänemaal (75%) ning Jõgevamaal (60%), soovides kas kindlalt või tõenäoliselt oma firma luua. Kõige suurem on ettevõtlushuvi väikelinnades (55%), edendades nii maapiirkondi (54%) kui ka suurlinnu (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve - 47%).

Uuring näitab, et noorte huvi (info)tehnoloogiaalase karjääri vastu ei ole aasta jooksul muutunud – endiselt väljendas 23% vastanuist selle vastu, kusjuures seitse protsenti kavatseb kindlasti ning 16 protsenti tõenäoliselt jätkata õpinguid sellega seotud erialal. Nii nagu ka eelnevatel aastatel on poisid (info)tehnoloogiaalasest karjäärist rohkem huvitatud kui tüdrukud. 40 protsenti noormeestest ning 15 protsenti neidudest soovib kindlasti või tõenäoliselt minna õppima mõnd (info)tehnoloogiaga sellega seotud eriala.

Soov töötada tehnoloogia ettevõttes või idufirmas on võrreldes eelmise aastaga kasvanud ning täna soovib enam kui iga kolmas noor (37%) tulevikus tehnoloogia- või iduettevõttes tegutseda. Enim soovivad seda Tallinnas (48%) ning suurlinnades (Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve) elavad noored (37%). Väikelinnades (28%) ning maapiirkondades (33%) jääb protsent madalamaks. Töö idu- või tehnoloogiafirmas tõmbab eelkõige noormehi, kellest 54% tahab seda kindlalt või tõenäoliselt. Tüdrukute seas on see näitaja 28 protsenti.

Norstati poolt läbiviidud uuringu sihtrühma moodustasid Eesti õpilased, kes 2022/2023. õa õpivad põhikooli 9. klassis, üldhariduskooli gümnaasiumiastmes või muus keskharidust andvas õppeasutuses (omandavad kutsekeskharidust). Uuringus osales 303 sihtrühma esindajat.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles