E, 2.10.2023

Keskkriminaalpolitsei ja keskkonnaamet alustasid Olerexi suhtes kriminaalmenetlust

Olerex: tegemist võib olla infooperatsiooniga
Andres Einmann
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Facebook
Comments 7
Olerexi tankla
Olerexi tankla Foto: Margus Ansu

Keskkriminaalpolitsei ja keskkonnaamet alustasid kütusemüüja Olerex suhtes kriminaalmenetlust, et selgitada välja, kas ettevõte on esitanud maksu- ja tolliametile teadlikult valeandmeid, et vabaneda vedelkütuse seadusest tulenevast biokütuse nõude täitmisest.

Keskkriminaalpolitsei ja keskkonnaameti ametnikud tegid kolmapäeval Olerexiga menetlustoiminguid. Praegu ei ole kellelegi kahtlustust esitatud ja uurijad koguvad tõendeid, mille alusel on võimalik tuvastada, kas, kelle korraldusel ja miks ettevõte valeandmeid esitas.

Vedelkütuse seaduse järgi on kütusemüüjal kohustus tagada, et aasta jooksul oleks tarbijale müüdud fossiilsest kütusest vähemalt 7,5 protsenti taastuvenergial põhinev ehk biokütus. 2022. aasta suvel tuvastas keskkonnaamet, et Olerexil ei ole tõenäoliselt võimalik kalendriaasta jooksul seda nõuet edukalt täita. Keskkonnaamet teavitas ettevõtet sellest korduvalt. Sellest hoolimata oli 2022. aasta 20. detsembri seisuga Olerexil biokütuse nõude täitmise maht vaid ligi üks protsent.

Mullu 30. detsembril saabus Eestisse tanker, mille lastiks olnud Olerexi kütusest võttis maksu- ja tolliamet proovi. Proovi põhjal tuvastati, et tegemist on tavalise talvise diislikütusega. Kaks nädalat hiljem esitas Olerex maksu- ja tolliametile andmed, et tankeriga toodi taastuvtoorainel põhinevat biokütust HVO, mis oleks taganud Olerexi biokütuse nõude täitmise 7,51 protsendi ulatuses.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Gerd Raudsepa sõnul viitavad kogutud tõendid, et Olerex on esitanud valeandmeid, kuid teo täpsemad asjaolud vajavad kriminaalmenetluses selgitamist.

«Meil on alust arvata, et Olerex soovis näidata, et nad on aasta eelviimasel päeval saabunud kütusega täitnud biokütuse nõude, kuid kogutud tõendite põhjal on tekkinud kahtlus, et selle kohta on esitatud valeandmeid. Kui see osutub tõeseks, on tegemist kuriteoga. Kuna ettevõtet oli korduvalt hoiatatud, oli Olerex teadlik, et nõude täitmata jätmisel võib neid oodata kuni 10 miljoni euro suurune trahv. Valeandmete esitamise motiiv võis seega olla võimaliku trahvi vältimine, kuid kontrollime seda kriminaalmenetluses,» ütles Raudsepp.

Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul väärivad võimalikud keskkonnakuriteod tõsist tähelepanu, sest rikuvad head elukeskkonda. Sellepärast tuleb iga niisugust kahtlust põhjalikult kontrollida.

«Biokütuse nõude eesmärk pole vähem ega rohkem kui kliimamuutuste leevendamine. Just suured ettevõtted, need, kes fossiilkütuste müügilt teenivad, võlgnevad ühiskonnale panuse keskkonnasõbralikumate lahenduste rakendamiseks. Selle kohustuse eiramine tuleks meie kõigi tuleviku elukvaliteedi arvelt ja oleks ebaõiglane nii konkurentide, tarbijate kui ka kogu ühiskonna suhtes,» rõhutas Vakra.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur selgitas, et politseile on oluline ausa majanduskeskkonna ning kõigile turuosalistele võrdsete tingimuste tagamine.

«Kui õhus on võimalus, et keegi on endale konkurentidega võrreldes ebaausal teel eelise saanud, on meie kohustus selliseid kahtlusi kontrollida. Ebaausate võtetega saavutatud konkurentsieelisest kaotavad vahetult teised turuosalised, kuid lõpuks jõuavad mõjud ka tarbijateni, kui seetõttu peaksid ausad kaupmehed turult lahkuma. Antud juhul – kuna biokütuse nõude on kehtestanud Euroopa Liit – võib selline rikkumine tuua kaasa ka sanktsioonid, mille kulud kanduksid lõpuks kõigi maksumaksjateni,» sõnas Laur.

Kriminaalmenetlust viivad läbi keskkriminaalpolitsei ja keskkonnaamet Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Olerex kriminaalasjast: tegemist võib olla infooperatsiooniga

Kui neljapäeval sai teatavaks, et AS-i Olerex suhtes on alustatud kriminaalasi uurimaks, kas ettevõte võis biokütuse nõude täitmisest möödahiilimiseks seadust rikkuda, siis kütusefirma väitel võib tegemist olla nende vastu suunatud infooperatsiooniga.

Olerexi väitel toimus kolmapäeval nende kontoris kohtumine keskkonnaameti esindajatega, kellele selgitati täiendavalt Olerexi poolt Eestisse imporditud kütusepartiide päritolu ja anti veelkord võimalus tutvuda sellega seotud dokumentatsiooniga.

«Keskkonnaamet on meile kinnitanud, et antud selgitused on ammendavad. Prokurör Raudsepp, keda ajakirjandus täna tsiteerib, ei ole meile oma väljaütlemiste sisulist poolt selgitanud. Teisalt on mitmelt poolt vihjatud, et tegemist võib olla Eesti kütuseturu liidri vastu suunatud infooperatsiooniga,» teatas Olerex neljapäeva pärastlõunal.

«Eksitavate süüdistuste ümbelükkamiseks on meie ja ka keskkonnaameti käsutuses kogu vajalik informatsioon. Jätkame kütuse importi Eestisse kõigi meie lepinguliste tarnijate kaudu. Eesti kütuseturg on jätkuvalt stabiilne ja hästi varustatud,» kinnitas Olerex.

BNS

Facebook
Comments 7

Märksõnad

Tagasi üles