E, 2.10.2023

VIDEO ja FOTOD ⟩ Puidust teed: Imaveres paigaldati pilootprojektina osaliselt roheasfalt

BNS
Facebook
Comments

Taristuettevõte Verston paigaldas pilootprojekti raames Fibenoli Imavere katsetehase territooriumile asfaltsegu, milles naftast toodetud bituumen on kuni 25 protsendi ulatuses asendatud Fibenoli poolt puidujääkidest toodetud ligniiniga.

«Keskkonnahoiu teemadel on taristuvaldkond täna pigem veel lapsekingades. Ometi on võimalusi loodussäästlikumalt tegutsemiseks väga palju ja ligniini kasutamine asfaltsegus on üks nendest. Kombineerides asfaltbetooni tootmisel taastuvatest allikatest pärinevaid toormeid nagu ligniini ja mittefossiilset päritolu biokütuseid, on võimalik neutraliseerida suurem osa asfaltbetooni tootmiseks õhku paisatavast süsinikdioksiidist ning tänu sellele saamegi süsinikuneutraalse roheasfalti,» ütles Verstoni juht Veiko Veskimäe pressiteates.

Fibenoli arendusjuhi Peep Pitki sõnul muudab biomaterjalide laiem kasutuselevõtt vanu fossiilsel toormel põhinevaid tööstusmudeleid. «Kasutades taristuehituses kohalikku ja madala jalajäljega ligniini bituumeni asendusena, on võimalik lukustada süsinikku pikaajaliselt ja vähendada ka seeläbi sektori jalajälge,» lisas ta.

Eesti keskkonnajalajäljest moodustab taristuehitus ettevõtete teatel 1,7 protsenti, mida saaks nende hinnangul õigete tegevustega oluliselt vähendada – lahendused selleks on juba täna olemas. Lisaks ligniini kasutamisele vajab suuremat tähelepanu materjalide taaskasutamine, näiteks freesitud asfaldi kasutamine uues asfaltsegus, samuti kohapealse pinnase maksimaalne ärakasutamine rajatavas teekonstruktsioonis.

Veskimäe sõnul on peamiseks takistuseks keskkonnasäästlike lahenduste rakendamisel taristusektoris liiga jäik õigusruum ja regulatsioonid, olukorra kiiremaks muutmiseks soovitakse teha riigiga koostööd. «Põhjamaades on väärtuspõhised hanked taristu valdkonnas saanud juba normiks. Ka Eesti riik peab minema võimalikult kiiresti sama teed. Hanked, kus lisaks hinnale arvestatakse taristute keskkonnasäästliku ehitamise ja hooldamise kriteeriume, tagavad investeerimiseks julguse ettevõtjatele, aitavad tellijal teha keskkonnasõbralikke valikuid ja viia ellu tarku lahendusi,» märkis Verstoni juht.

Ligniinisisaldusega asfalt on tema sõnul ligikaudu 15 protsenti kallim kui tavapärane asfaltbetoon, kui aga asfaltsegus kasutada 30 protsendi ulatuses taaskasutatavat asfaldit, siis vähendab see segu maksumust ligikaudu 20–25 protsendi võrra. «Seega, kui riiklikud regulatsioonid taolist taaskasutust võimaldaksid, siis süsinikdioksiidi neutraalset roheasfaldit oleks võimalik toota praegusest tavapärasest asfaltsegust isegi soodsamalt ja kvaliteedis järele andmata,» kinnitas Veskimäe.

Ligniini kättesaadavust ja tulevikuväljavaateid kommenteerides ütles Peep Pitk, et Fibenol ei ole ainult ühe tehase projekt. «Meie eesmärk on laieneda Baltikumist üle kogu maailma, pakkudes lisaväärtust väärindamata puidujääkidele ja eksporditavale paberipuidule. Sarnasel toormel põhinevaid tööstusmudeleid saaks rajada üle maailma. Täna on meil olemas selleks ka tehnoloogia, oskused ja teadmised, mida mujal maailmas ei leidu,» lisas ta.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles