E, 25.09.2023

Avaliku teenistuja palk on Eesti keskmisest märgatavalt kõrgem

Merike Lees
, majandusajakirjanik
Facebook
Comments 1

Ehkki avaliku teenistuja keskmine palk on Eesti keskmisest 500 euro võrra suurem, on personali voolavus riigiametites suur ja veerand värbamistest ebaõnnestub.

Avalikus teenistuses töötava riigiteenistuja keskmine palk oli eelmisel aastal 2138 eurot, KOVi teenistujatel 1821 eurot, selgus Eesti avaliku teenistuse 2022. aasta aruandest. Eesti keskmine palk oli samal ajal 1685 eurot.

Avalike teenistujate palk oli Eesti keskmisest 453 eurot kõrgem
Avalike teenistujate palk oli Eesti keskmisest 453 eurot kõrgem Foto: rahandusministeerium

2021. aastal kasvasid avaliku sektori palgad järsult ja teenistujate palga tõus osutus suuremaks kui Eesti keskmine palgakasv. Kõige rohkem said palka juurde eriteenistujad: politsei-, vangla-, päästeteenistujad, tegevväelased, kelle sissetulek kasvas keskmiselt 14,7 protsenti.

2021. aastal toimus avalikus sektoris järsk palgatõus
2021. aastal toimus avalikus sektoris järsk palgatõus Foto: rahandusministeerium

Samas on juhtide ja tippspetsialistide palga mahajäämus erasektoriga võrreldes suurenenud, ütles rahandusministeeriumi avaliku teenistuse osakonna juhataja Ülle Harak.

Suur voolavus 

Eesti keskmisest oluliselt kõrgemast palgast hoolimata on personali voolavus riigiasutustes suur, ulatudes keskmiselt üle 16 protsendi. Vabatahtlik voolavus on üle 10 protsendi.

«Värbamised on raskeks läinud, seda eriti valdkondades, kus avalik sektor konkureerib erasektoriga,» ütles Harak. Möödunud aastal luhtus ligi veerand avalikest töökonkurssidest.

Avaliku sektori palga mahajäämus erasektorist on viimastel aastatel vähenenud
Avaliku sektori palga mahajäämus erasektorist on viimastel aastatel vähenenud Foto: rahandusministeerium

Teenistujate arv vähenes

Avaliku teenistuse töötajate arv vähenes eelmisel aastal ligi poole tuhande inimese võrra ja moodustas 2,8 protsenti kogu tööealisest elanikkonnast.

«Teenistujate arv vähenes riigi ametiasutustes, kõige rohkem sise- ja rahandusministeeriumi valitsemisalas, kuid suurenes kohalikes omavalitsustes,» ütles Harak. Kõige rohkem kasvas teenistujate arv Tallinna ja selle ümbruse omavalitsustes.

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul on üksteise järel saabunud kriisid toonud avalikule sektorile palju töötunde juurde.

«Olenemata sellest, et kriisid on üksteist taga ajanud, on riigiasutustes ja omavalitsustes 489 inimest vähem sisemise töö ümberkorralduse tulemusel,» lausus Võrklaev.

Foto: rahandusministeerium

1. juuliks peavad kõik ministrid esitama ettepanekud oma valitsemisala kärbeteks, et neid saaks uue riigieelarve planeerimisel arvesse võtta. Maaelu- ja keskkonnaministeeriumi kolimine superministeeriumi hoonesse ja nendest saavutatav kokkuhoid peaks selguma aasta lõpuks.

Avalik teenistus moodustab avalikust sektorist 21 protsenti ja need teenistujad töötavad eelkõige ministeeriumides, ametites, inspektsioonides ja KOVides. 2013. aastast eristatakse ametnikke töötajatest. Ametnikud teostavad avalikku võimu, annavad välja lube, tegelevad õigusloome ja järelevalvega. Töötajad teostavad tugifunktsioone personali, finants-, IT- ja halduse alal. Riigiasutusi on ligi 60, lisaks 15 linna- ja 64 vallavalitsust.

Facebook
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles