E, 25.09.2023

Operail kukkus sanktsioonide tõttu kahjumisse

BNS
Facebook
Comments
Operaili Tapa depoo
Operaili Tapa depoo Foto: Marianne Loorents

Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõtete kontsern Operail teenis möödunud aastal 61 miljonit eurot äritulu ja 10 miljonit eurot kulumieelset ärikasumit (EBITDA); puhaskahjumiks pärast varade ümber hindamist kujunes 16 miljonit eurot.

Äärmiselt keerulist majanduskeskkonda arvestades oli tegemist hea tulemusega, teatas ettevõte. Tunamullu oli Operaili ärisuundade käive kokku 73 miljonit eurot ja EBITDA 17 miljonit eurot.

Eestis veetud kaubamahu 47-protsendist langust leevendas peamiselt vagunite rent, aasta lõpus tõusid kaubavedude mahud Soomes. Alates 2023. aastast neid ärisuundi enam ei ole.

«2022. aastal alanud sõja ja sanktsioonide tõttu langes Eestis veetav kaubamaht 47 protsenti. Sellele lisandus omaniku täiendav Vene kauba veo keeld alates 2023. aasta jaanuarist, mis samuti mõjutas ettevõtte ja selle vara väärtust. Operatiivsel tasemel oli tulemus hea, kahjumi tekitasidki varade ümberhindlused nimetatud põhjustel,» selgitas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Tavalisest miljoni euro võrra suuremad olid Operaili kulud ka seoses koondamiste ning vagunite ja Soome äri müügi nõustamisega. 2023. aasta esimeses kvartalis müüs Operail ära viimased rendivagunid ja Soomes kaubaveoga tegelnud tütarettevõtte.

Ära müüdud ärisuundade 2022. aasta EBITDA oli aruandeperioodil 11 miljonit eurot, puhaskasum enne varade ümberhindlusi 4 miljonit eurot. Alles jäänud ärisuundade 2022. aasta EBITDA oli ühe miljoniga miinuses ning puhaskahjum oli 10 miljonit eurot.

«Eesti raudteekaubavedude kui praegustes oludes kahjumliku äritegevusega on Operailil sel aastal võimalik jätkata vaid tänu kasumlike äride müügist saadud tulule, kuid see on lühiajaline lahendus,» nentis Toomsalu.

Kui 2021. aastal oli Operaili kontserni kaubamaht 12,9 miljonit tonni, siis 2022. aastal 7,2 miljonit tonni ning prognoos 2023. aastaks on ligi 2,2 miljonit tonni.

«Pikemas perspektiivis on Eesti raudteesektori hääbumise vältimiseks vajalik avaliku sektori, infrastruktuuri haldaja ja kõigi vedajate koostöö raudtee reformimiseks. Raudteekaubaveo hääbumisest Eestis ja raudteevedude koondumisest naaberriikidesse saaks kahju Eesti majandus, ettevõtluskeskkond, konkurentsivõime ja terve Eesti ühiskond, sest raudtee on ainus mõistlik viis mahukaupade veoks ning kõige ohutum ja keskkonnasäästlikum transpordiviis,» sõnas Toomsalu.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mis tegeleb kaubaveo ning veeremi hoolduse, remondi ja ehitusega Eestis. Operail annab tööd ligi 250 inimesele. Kuni 2023. aasta alguseni tegeles Operail ka rahvusvahelise vagunite rendi ning kaubaveoga Soomes. Omaniku suunisel väljus Operail nendest ärisuundadest, sest need ei ole riigile strateegiliselt vajalikud tegevused.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles