E, 4.12.2023

Eften Real Estate Fundi puhasväärtus langes

BNS
Facebook
Comments
EfTENi jaeärisuuna juht Kristjan Tamla
EfTENi jaeärisuuna juht Kristjan Tamla Foto: Konstantin Sednev

Eften Real Estate Fund AS-i puhasväärtus aktsia kohta (NRV) oli 30. aprilli seisuga 20,6451 eurot ja fondi aktsia raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata (EPRA NRV) 21,3114 eurot; aktsia puhasväärtus langes seoses dividendide väljakuulutamisega 4,9 protsenti.

Ilma dividende välja kuulutamata oleks puhasväärtus aprillis kasvanud tavapäraselt 0,6 protsenti, teatas Eften börsile.

Eften Real Estate Fund AS-i konsolideeritud üüritulu oli aprillis kokku üle 2,5 miljoni euro, 29 000 eurot rohkem kui märtsis. Üüritulu kasvas seoses üüri indekseerimistega kolmes Läti kinnisvarainvesteeringus 8–21 protsenti. Fondi konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli aprillis pea 2,2 miljonit eurot, 33 000 eurot rohkem kui märtsis.

Intressikulud kasvasid aprillis 63 000 euro võrra 629 000 euroni. Intressikulude tavapäraselt suurem kasv oli seotud intressivahetuslepingu lõppemisega Saules Miestas kaubanduskeskust omavas tütarettevõttes, kus Euribor oli fikseeritud 0,35 protsendi määras. Fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär oli aprillis 4,94 protsenti. Kõiki fondi laene teenindatakse tavapäraselt ning kõikide kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoog ületab Efteni kinnitusel igakuised laenumaksed.

Nelja kuu jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku pea 10,1 miljonit eurot ning EBITDA-d 8,6 miljonit eurot. Tänavu sisaldab konsolideeritud üüritulu ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute üüritulu kogusummas ligi 5,4 miljonit eurot, mis võrreldes Eften Kinnisvarafond AS-i eelmise aasta sama perioodiga on kasvanud 5,7 protsenti. Nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis on fondi bilansis olnud vähemalt kahel järjestikusel aastal, on üüritulu võrreldes eelmise aastaga suurenenud 4,7 protsenti.

Nelja kuu jooksul on Eften Real Estate Fund AS teeninud investoritele 30,34 senti potentsiaalset brutodividendi aktsia kohta. Potentsiaalne brutodividend aktsia kohta on võrreldes eelmise aastaga peamiselt seoses Euribori kasvuga vähenenud 7,9 protsenti.

Fondi konsolideeritud raha jääk oli 30. aprilli seisuga 28,2 miljonit eurot ning raha jääk suurenes aprillis pea 3,1 miljonieuro võrra. Aprillis suurendasid fondi kaks tütarettevõtet oma pangalaene ühe miljoni euro võrra, mille arvelt suurendas fond maikuus makstavaid dividende. Pärast dividendimakseid on fondi konsolideeritud raha jääk 14 miljonit eurot.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles