P, 28.05.2023

Konkurentsiamet andis Elektrilevi kriisivõimekusele hävitava hinnangu

PM Majandus
Facebook Twitter
Comments
Saaremaal detsembris mahasadanud lumi mõjus puudele ja elektriliinidele äärmiselt koormavalt ja see ongi elektrikatkestuste põhjus.
Saaremaal detsembris mahasadanud lumi mõjus puudele ja elektriliinidele äärmiselt koormavalt ja see ongi elektrikatkestuste põhjus. Foto: Sander Ilvest

Konkurentsiamet leidis Saaremaal mullu detsembris toimunud ulatuslike elektrikatkestuste põhjuseid analüüsides, et Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui ka rikete kõrvaldamise võimekust. Samuti on vaja tõhustada järelevalvet elektriliine ohustavate asjaolude, näiteks liinide läheduses olevate puude üle.

Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul tuvastas ameti analüüs, et Elektrilevil nappis planeerimisvõimekust.

«Piisav planeerimisvõimekus, sealhulgas varem välja selgitatud kompetentsete ja eritehnikaga osapoolte kontaktid, andnuks võimaluse elektririkked kõrvaldada ja taastada elektrienergia varustus Saare maakonnas kiiremini,» ütles Pärn-Lee.

Elektrilevi selgitas järelevalvemenetluse käigus, et kasutab olulises osas seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks partnerite teenuseid. Elektrileviga samasse kontserni kuuluv Enefit Connect tegeleb elektrikatkestuste likvideerimise operatiivjuhtimisega ja vastutab ressursside (sh partnerite ressursside) kaasamise eest rikete likvideerimisel vastavalt vajadusele.

Elektrilevil tuleb oma ärimudel seoses Enefit Connectist teenuste sisseostmisega kriitiliselt üle vaadata.

Konkurentsiamet on seisukohal, et sõltumata sellest, missugust ärimudelit kasutatakse, on Elektrilevi ise vastutav oma teeninduspiirkonna jaotusvõrgu käitamise, hoolduse, arendamise ja ka elektrikatkestuste kõrvaldamise eest. Ameti arvates tuleb Elektrilevil oma ärimudel seoses Enefit Connectist teenuste sisseostmisega kriitiliselt üle vaadata. Elektrilevi peab tagama strateegilised teenused (nt elektrivõrgu juhtimiskeskuse teenus).

«Elektririkete osakaalu vähendamise seisukohast on oluline ka Elektrilevi tegevus järelevalve tõhustamisel, et tuvastada liinidele ohtlikud asjaolud (nt droonide abil). Näiteks kui elektriliini kaitsevööndis asuvad liinile ohtu kujutavad puud, siis peab ennekõike elektriliini käitaja ise oskama neid ohte hinnata ja vajadusel need ennetavalt koos maaomanikuga maandama,» ütles Pärn-Lee.

Detsembris, kui lumetorm Birgit jättis Saaremaal elektrita üle 6000 majapidamise, ei suutnud Elektrilevi 1100 tarbija tarbimiskohas likvideerida riket elektrikatkestuse lubatud kestuse piires. Neile tarbijatele vähendas Elektrilevi võrgutasusid kokku 28 512 eurot.

Konkurentsiamet kontrollib riiklikult konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, raudtee, lennunduse ja sadama valdkonda.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles