R, 31.03.2023

Euroopa Komisjon: praegune olukord võib ohtu seada kliimaeesmärkide saavutamise

BNS
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Euroopa Liidu lipud
Euroopa Liidu lipud Foto: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja / Scanpix

Neljapäeval esitas Euroopa Komisjon ettepanekud, mille eesmärk on tagada kindel, mitmekesine, taskukohane ja kestlik juurdepääs kriitilise tähtsusega toorainetarnetele.

Kriitilise tähtsusega toorained on hädavajalikud paljude strateegiliste sektorite, sealhulgas netonullheitetööstuse, digitööstuse, kosmosetööstuse ja kaitsetööstuse jaoks, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Samas kui nõudlus kriitilise tähtsusega toorainete järele peaks prognooside järgi järsult kasvama, on Euroopa sunnitud need valdavalt importima kolmandatelt riikidelt, kes on tihti praktiliselt monopoolses seisundis. Nagu on näidanud nii Covid-19 järel tekkinud toorainenappus kui ka energiakriis, mille põhjustas Venemaa sissetung Ukrainasse, tuleb Euroopa Liidul (EL) oma majanduse vastupidavuse parandamiseks maandada riskid, mida selline strateegiline sõltuvus tekitab tema tarneahelatele. Praegune olukord võib komisjoni hinnangul seada ohtu ELi kliima- ja digieesmärkide saavutamise.

«Tänase [neljapäevase – toim] ettepanekuga astume sammu lähemale oma kliimaeesmärkide saavutamisele. Selleks hoogustame kriitilise tähtsusega toorainete rafineerimist, töötlemist ja ringlussevõttu kohapeal Euroopas. Tooraine on meile eluliselt vajalik, et saaksime toota kaksikülemineku jaoks vajalikku tehnoloogiat, nagu tuulegeneraatorid, vesinikuhoidlad ning akud ja patareid. Samuti tugevdame koostööd usaldusväärsete kaubanduspartneritega üle maailma, et EL ei sõltuks ainult ühest või mõnest riigist, nagu praegu. Meie kõigi huvides on ühelt poolt suurendada kestlikult tootmist ja teiselt poolt tagada Euroopa ettevõtetele võimalikult mitmekesised tarneahelad,» lausus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Koos elektrituru korralduse reformiga ja netonullheitetööstuse määrusega loovad neljapäevased kriitilise tähtsusega toorainetega seotud meetmed komisjoni teatel regulatiivse keskkonna, mis soodustab netonullheitetööstust ja Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, nagu lubati rohelise kokkuleppe tööstuskavas.

Kriitilise tähtsusega toorainetele juurdepääsu tagamiseks seatakse selged prioriteedid. Kui määrus vastu võetakse, sätestatakse sellega nii kriitilise tähtsusega kui ka strateegiliste toorainete loetelu ELi õiguses. ELile seatakse 2030. aastaks selged sihttasemed: vähemalt 10 protsenti aastas tarbitavast toorainest kaevandatakse liidus, vähemalt 40 protsenti töödeldakse liidus ning vähemalt 15 protsenti saadakse ringlussevõtust. Samuti ei tarnita ühestki kolmandast riigist rohkem kui 65 protsenti ühestki asjakohases töötlemisetapis strateegilisest toorainest, mis ELis aastas tarbitakse.

Luuakse kindlad ja vastupidavad kriitilise tähtsusega toorainete tarneahelad ELis. Määrusega vähendatakse kriitilise tähtsusega tooraineprojektide halduskoormust ja lihtsustatakse neile loa andmise menetlusi. Lisaks valitakse välja strateegilised projektid, mida toetatakse juurdepääsul rahastusele ja mille puhul loamenetlus kestab vähem. Samuti tuleb liikmesriikidel töötada välja oma programmid maavarade uurimiseks.

Selleks et suurendada tarneahelate vastupidavust, nähakse määrusega ette, et tuleb jälgida kriitilise tähtsusega toorainete tarneahelaid ja koordineerida liikmesriikide strateegiliste toorainete varusid. Samuti hoogustab komisjon kriitilise tähtsusega toorainete vallas murrangulise tehnoloogia kasutuselevõttu ja rakendamist.

Mis on ettepanekute eesmärk?

Ettepanekuga soovitakse leevendada nii ELis kui ka kolmandates riikides selle valdkonna võimalikku kahjulikku mõju töötajate õigustele, inimõigustele ja keskkonnale. Kestlikud tarneahelad toetavad ka kolmandate riikide majandusarengut, samuti kestlikku juhtimist, inimõigusi, konfliktide lahendamist ja piirkondlikku stabiilsust.

Liikmesriikidel tuleb tõhustada kriitilise tähtsusega tooraineid sisaldavate jäätmete kogumist ja tagada nende ringlussevõtt. Püsimagneteid sisaldavad tooted peavad vastama ringmajandusnõuetele. Selliste toodete puhul tuleb esitada teave selle kohta, mil määral need on ringlussevõetavad ja sisaldavad ringlussevõetud materjali.

Määrusega mitmekesistatakse kriitilise tähtsusega toorainete importi. EL ei suuda kunagi ise rahuldada kogu oma vajadust kriitilise tähtsusega toorainete järele ja peab ka tulevikus suurema osa nendest importima. Seepärast on rahvusvahelisel kaubandusel väga tähtis koht tootmise toetamisel kogu maailmas ja tarnete mitmekesistamisel. EL peab üleilmselt tugevdama suhteid usaldusväärsete partneritega, et arendada ja mitmekesistada investeeringuid, toetada stabiilset rahvusvahelist kaubandust ja parandada investorite jaoks õiguskindlust.

Lisaks tugevdatakse strateegilisi partnerlusi. EL teeb usaldusväärsete partneritega koostööd, et toetada nende majanduse kestlikku arengut. Selleks aitab ta neil luua riiklikud väärtusahelad ja edendab samal ajal oma väärtusahelate kindlust, vastupidavust, taskukohasust ja mitmekesisust.

Määrus võetakse vastu ja jõustub pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on arutanud ettepanekut ja jõudnud selles üksmeelele.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles