P, 28.05.2023

Bussivedajad seljatasid Eesti riigi

PM Majandus
Facebook Twitter
Comments 1
Lux Expressi juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul on riigil mõistlike hüvitismehhanismide abil võimalik tagada nõrgemas positsioonis sõitjagruppidele soodsamad sõiduvõimalused piletitulu põhiselt toimivatel bussiliinidel.
Lux Expressi juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul on riigil mõistlike hüvitismehhanismide abil võimalik tagada nõrgemas positsioonis sõitjagruppidele soodsamad sõiduvõimalused piletitulu põhiselt toimivatel bussiliinidel. Foto: Konstantin Sednev

Eelmisel nädalal jõudis lõpule bussivedajate pikk vaidlus Eesti riigiga, mille tulemusel peab riik neljale kohtusse läinud ettevõtjale kompenseerima kokku pea kahe miljoni euro väärtuses teatud sotsiaalsete gruppide tasuta sõidud.

9. märtsil jõustus kohtumäärus vaidluses Lux Express Estonia ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) vahel, kes esindab vaidluses Eesti riiki. Määruse kohaselt peab MKM kompenseerima Lux Expressile 1,7 miljoni euro väärtuses teatud sotsiaalsete gruppide tasuta sõidud aastatel 2016–2022.

10. märtsil kinnitas kohus kompromissi sõlmimise ka kolme teise bussivedaja ja riigi vahelises vaidluses. Selles asjas jõustub kompromiss 15 päeva jooksul.

«Riik on aastaid sisuliselt osutanud teatud sotsiaalsetele gruppidele tasuta teenust eraettevõtete arvelt, jättes nad Euroopa Liidu õigusega vastuolus oleva seadusega omanikutulust ilma,» kommenteeris otsust Lux Expressi ja teisi Eesti bussioperaatoreid vaidluses esindav Soraineni nõunik vandeadvokaat Kadri Härginen.

Vastuoluline seadus kehtib ikka veel edasi 

Euroopa Kohus rõhutas, et riikide kohustus hüvitada vedajatele tasuta sõidud kehtib juba aastast 1971. Kuigi transpordiamet on märtsi alguses teavitanud avalikult, et hüvitab kõikidele vedajatele sellised kulud alates 8. septembrist 2019 ehk Euroopa Kohtu otsuse tegemise päevast, ja kolm aastat tagasiulatuvalt, jäävad vedajad siiski varasemate aastate teenuste eest hüvitisest ilma, kuna need on aegunud.

Härginen ütleb, et Eesti riiki tuleb tunnustada selle eest, et pärast Euroopa Kohtu otsust võeti neid suuniseid arvesse ning koostöös vedajatega asuti terviklahendust otsima.

Lux Expressi juhatuse liikme Ingmar Roosi hinnangul peaks riik selle asemel, et riigieelarvele aina koormavamaks muutuvat tasuta maakonnaliinide süsteemi ülal pidada, hüvitama liine teenindavatele vedajatele ainult täpselt sihitud sihtgruppidele vajaminevad sõidusoodustused.

Vaidluse keskmes oli bussivedajatele ühistranspordiseadusega pandud kohustus vedada riigilt hüvitist saamata kommertsliinidel tasuta eelkooliealisi lapsi ning puudega isikuid.

Euroopa Kohus selgitas, et vedajale teatud sõitjate tasuta vedamise kohustuse panemisel tuleb vedajale selle eest hüvitist maksta.

Kehtiv seadus (ÜTS § 34) aga on Euroopa Liidu õigusega vastuolus, kuna sõnaselgelt välistab vedajale hüvitise maksmise.

Soraineni vandeadvokaat Kadri Härginen juhib vedajate tähelepanu sellele, et kuigi Euroopa Kohtu hinnangul on norm õigusvastane, kehtib Eestis seadus praegu edasi.

«Kehtiv hüvitiste kord on eriline ja operaatorid, kes esitavad riigi vastu kohtuväliselt nõude, peavad olema väga tähelepanelikud. Kui haldusorgan ehk transpordiamet või MKM – sõltuvalt, kellele nõue esitatakse – ei menetle nõuet ettenähtud aja jooksul (2 kuud), peab 30 päeva jooksul pöörduma kohtusse, sest vastasel juhul kaotate kogu nõude,» toonitas Härginen.

Lux Express pöördus 2019. aasta augustis Eesti riigi vastu kohtusse taotlusega tunnistada põhiseadusvastaseks ühistranspordiseadusega pandud kohustus vedada riigilt hüvitist saamata kommertsliinidel tasuta eelkooliealisi lapsi ning puudega isikuid. Sama kaebusega pöördusid halduskohtusse veidi hiljem veel kolm Eesti bussiettevõtet (MK Autobuss, Arilix ja Estonian Lines). Kõiki bussivedajaid esindas vaidluses riigiga Sorainen.

Facebook Twitter
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles