Otsus käes: riik hakkab maade ostmisel üht numbrit vaatama (1)

BNS
Copy
Riik hakkab nüüd metsa ostmisel lähtuma hinnastatistikast.
Riik hakkab nüüd metsa ostmisel lähtuma hinnastatistikast. Foto: Arvo Meeks

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks keskkonnaministeeriumi eelnõu, millega kehtestatakse seni mitmes eraldi määruses olnud kinnisasjade väärtuse hindamise kord.

Eelkõige puudutab see tehinguid, kus üks osapool on riik või kohalik omavalitsus, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Kinnisasja väärtuse hindamise reeglite ühtlustamise kõrval ajakohastatakse ka metsa hindamist. Metsa hindamisel võetakse laiemalt kasutusse automaatsed hindamismudelid, milleks arendatakse metsaregistri juurde metsa hindamise infosüsteem. Metsa hindamise metoodika suurimaks muudatuseks on värskema hinnastatistikaga arvestamine, mis muudab hindamistulemuse oluliselt ajakohasemaks.

Määrus ei reguleeri menetlusprotsesse ega põhimõtteid, mille alusel tehinguid tehakse ja kahjusid hüvitatakse. Maaomanikele kahjude hüvitamise põhimõtted on jätkuvalt reguleeritud kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses ja looduskaitseseaduses.

Määrusega jääb kehtima põhimõte, et kinnisasja väärtuse hindamiseks tellitakse turuväärtuse hindamine kutseliselt hindajalt. Senisest täpsemalt reguleeritakse olukorrad, kus kinnisasja väärtuse võib määrata maa-amet või muu haldusorgan, samuti antakse selgemad juhtnöörid hindamise tellimiseks.

Hindamise tellimise reguleerimine määrusega on vajalik, kuna avaliku sektori tellitavad hindamised on enamasti keerukamad võrreldes erasektoris tehtavate laenutagatiste või finantsaruandluse hindamistega. Kutseliste hindajate jaoks on hindamisreeglid kirjas hindamisstandardites, kuid enamikul hindamisi tellivatest ametnikest ei ole hindamisstandarditele ligipääsu. Samas tuleneb seadustest mitmeid lisanõudeid, mida ei ole standardites kirjas. Määrus loob ühtse arusaama nii ametnikele kui hindajatele ja reguleerib osapoolte kohustusi hindamistoimingus.

Märksõnad

Tagasi üles