P, 4.06.2023

5 peamist viga, mida teeb kogenud investor ja kuidas neid vältida

Romet Kreek
, majandusajakirjanik
Facebook Twitter
Comments
Raha
Raha Foto: FRED SCHEIBER/SIPA/Scanpix

Freedom Finance Europe’i investeerimisuuringute juht Maxim Manturov hoiatab kogenud investoreid liigse enesekindluse, «kõigi munade ühes korvis hoidmise» ja makromajanduslike tegurite ignoreerimise eest.

On arusaadav, et algaja investor teeb kogenematuse tõttu turul esmalt navigeerides ridamisi vigu alates ettevõttesse «armumisest» ja emotsioonidest juhindumisest kuni kannatlikkuse puudumiseni. Kuid ka edasijõudnud võivad eksida, isegi omades piisavalt teadmisi ja kogemusi, mistõttu on oluline mitte teha neid staažikatele investoritele omaseid vigu:

1. Liigne enesekindlus. Liigne enesekindlus oma investeerimisstrateegiates või portfelli hajutatusele tähelepanu mitte pööramine võib viia halbade investeerimisotsuste tegemiseni.

Ülemäärase enesekindluse vältimiseks on oluline hoida portfell tasakaalus ja hajutatud, vaadata regulaarselt üle ja kohandada investeeringuid vastavalt turutingimustele ning küsida erinevaid arvamusi ja infoallikaid. Samuti on oluline oma investeerimiseesmärkide selge mõistmine, riskitaluvus ja läbimõeldud investeerimisstrateegia järgimine, mitte emotsioonidel põhinevate impulsiivsete otsuste tegemine. Finantsnõustajatega konsulteerimine võib samuti vältida liigset enesekindlust ja aidata teha teadlikke investeerimisotsuseid.

2. Makromajanduslike tegurite ignoreerimine. Ülemaailmsete majandussuundumuste ja arengute ignoreerimine võib investeeringuid oluliselt mõjutada.

Investor peaks regulaarselt jälgima ja analüüsima majandusolusid nii kodu- kui ka välismaal. Tähelepanu alt ei tohiks välja jätta muu hulgas selliseid tegureid nagu SKT kasv, inflatsioonimäär, tööhõive määr ja geopoliitilised arengud. Kust aga saada väärtuslikku teavet edasijõudnutele, mis aitavad teha investeeringute kohta teadlikke otsuseid? Investor võib küsida professionaalset arvamust makromajanduslikule analüüsile spetsialiseerunud majandusteadlastelt või finantsnõustajatelt.. Samuti tasub mõelda sellele, et investeeringute hajutamine turgude ja sektorite lõikes võib aidata leevendada makromajanduslike sündmuste mõju portfellile.

3. Regulaarse portfelliülevaatuse tegematajätmine. Korrapärase portfelli läbivaatamise ja kohandamise puudumine võib kaasa tuua võimaluste kasutamata jätmise või investeeringud ebaefektiivsetesse varadesse.

Portfelli regulaarne ülevaatamine aitab vältida makromajanduslike tegurite tähelepanuta jätmist. Muuhulga aitavad ignoreerimistaktikaid vältida viimaste majandusuudistega kursisolek ja turutrendide jälgimine, samuti tasub tegeleda oma üksikute investeeringute tulemuslikkuse hindamisega. Ka professionaalset nõu finantsnõustajatelt või majandusteadlastelt tasub küsida, et saada paremini aru turusuundumustest ja sellest, kuidas need võivad investeeringuid mõjutada. Lisaks aitab regulaarne portfelli tasakaalustamine ja investeeringute kohandamine vastavalt turu muutustele tagada selle püsimise kooskõlas investori eesmärkide ja riskitaluvusega.

4. Kasumi tagaajamine. Kõrge riskiga varadesse investeerimine lootuses teenida suurt tulu võib olla ahvatlev, kuid see võib kaasa tuua ka olulisi kahjusid.

Kasumi jahtumise vältimiseks on oluline omada hästi hajutatud portfelli ja mõista iga investeeringu riski ja tulu rakendumise potentsiaali. Selle asemel, et keskenduda ainult lühiajalisele tootlusele, peaksid investorid kaaluma iga oma investeeringu pikaajalisi väljavaateid ja nende olulisust üldiste investeerimiseesmärkide seisukohalt.

5. Emotsionaalne investeerimine. Investeerimisotsuste tegemine emotsioonide, mitte andmete ja analüüsi põhjal, võib investeerimisportfelli edukust vähendada ja see on üks kõige olulisemaid vigu, mida tehakse.

Emotsionaalse investeerimise vältimiseks peaksid investorid püüdma suhtuda investeerimisse pikaajaliselt, olema distsiplineeritud ja vältima impulsiivseid otsuseid, mis põhinevad lühiajalistel turukõikumistel. Töötage endale välja isiklik terviklik investeerimisplaan koosfinantseesmärkide seadmise, varade jaotamise strateegia määratlemise ja nende eesmärkide saavutamiseks ajakava koostamisega. Oluline on sellest plaanist ka kinni pidada ning vältida investeerimisel soovi teha muudatusi lühiajaliste turuliikumiste või emotsioonide põhjal. Alati võite konsulteerida ka finantsnõustajaga, et saada investeerimisotsuste kohta teine arvamus ja veenduda, et need on kooskõlas teie pikaajaliste finantseesmärkidega. Regulaarne investeeringute monitoorimine aitab olla kursis juba tehtud investeeringute tootlusega ja võimaldab teha teadlikke otsuseid tulevikus. Vajalik on ka eneseharimine, et saavutada parem arusaamine turgude toimimisest ja aktsiahindu mõjutavatest teguritest – seegi võib aidata investoril võtta ratsionaalse vaatenurga ja vältida impulsiivseid otsuseid.

Vigade vältimiseks peaks kogenud investor kasutama distsiplineeritud ja pikaajalist lähenemist, valima oma sektorite parimad aktsiad ja liidrid, oma portfelli regulaarselt üle vaatama, investeeringuid hajutama, olema teadlik makromajanduslikest teguritest ning tegema otsuseid andmete ja analüüside, mitte emotsioonide põhjal.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles