EVEA kuulutas välja «Ettevõtluse sõber 2022» tiitli saaja

BNS
Copy
Riigikontrolör Janar Holm.
Riigikontrolör Janar Holm. Foto: Andres Haabu

EVEA-lt pälvis tänavu «Ettevõtluse sõber 2022» aunimetuse riigikontroll, keda tunnustati õiglasema majanduskeskkonna loomise eest.

Väike- ja keskmised ettevõtted hindavad riigikontrolli panust õiglasema ja ettevõtjasõbralikuma majanduskeskkonna loomisel. Riigikontoll on järjepidevalt seadnud oma tegevuses sihiks teemad, kus riigi tegevused ja finantsotsused mõjutavad ettevõtlust.

2022. aastal on riigikontroll auditeerinud valdkondi, mis on otseselt seotud ettevõtluse hea käekäiguga kogu Eestis.

Märkimist väärivad näiteks auditid: «Euroopa Liidu toetuste kasutamise riskid ja õppetunnid. Ülevaade riigieelarvesse kavandatud välistoetuste rakendamisest», «Ülevaade Eesti Töötukassa koolitustest. Kui paljud töötud leiavad erialakoolitusega seotud ameti?», «Interneti juurdepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkus. Kas kiire internet jõuab riigi toel turutõrkepiirkondades lõppkasutajateni?».

EVEA president Ille Nakurt-Murumaa ütles, et riigikontroll on oma tegevusega aktiivselt aidanud kaasa ettevõtluse heale käekäigule, juhtides pidevalt tähelepanu kitsaskohtadele ning puudustele, mis takistavad riigi arengut, sealhulgas ettevõtluse arengut. «Riigikontroll ei puhka mugavalt JOKK-põhjendustel vaid käsitleb ka neid teemasid, mis ehk küll juriidiliselt korrektsed aga sisult siiski vildakad».

«Olen tänulik tunnustuse eest riigikontrolli tööle. Meie töötajad saavad siit vajaliku tõuke, et edasi minna. Riigikontrolli tööks on jälgida maksumaksja raha kasutamist, kuid ühiskonnal on oluline meeles pidada, et maksutulu riigieelarvesse tekib olulises osas läbi ettevõtluse, läbi selle, et keegi paneb mängu oma aja, tervise ja raha püüdluses tuua turule uusi kaupu ja teenuseid. Ettevõtjad on viimaste aastate erinevates kriisides olnud kaasamõtlejateks, kuidas üht või teist riiklikku küsimust paremini lahendada. Leian, et riigiasutused peaks ettevõtjate ettepanekuid mitte pelgalt ära kuulama, vaid ka rohkem rakendama,» ütles riigikontrolör Janar Holm.

Alates 1993. aastast valivad Eesti ettevõtjad EVEA algatusel ettevõtluse sõbra tiitli saajaid. ettevõtluse sõbra tiitli võib omistada aktiivsele riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele või organisatsioonile silmapaistvate teenete ja saavutuste eest era-, ja eriti väikeettevõtluse edendamisel.

Kandidatuuri ülesseadja peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest isik või organisatsioon on ettevõtluse sõbra aunimetuse saamiseks esitatud. Kandidaatide esitamise õigus on Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel, Eestis tegutsevatel ettevõtjate esindusorganisatsioonidel ja EVEA-l endal.

Varem on selle tiitli pälvinud president Lennart Meri, Eesti Panga president Siim Kallas, majandusministrid Toomas Sildmäe, Liina Tõnisson ja Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis, ajakirjanikud Igor Rõtov ja Avo Kokk, õiguskantsler Ülle Madise, majandusekspert Raivo Vare. Organisatsioonidest on tiitli saanud näiteks Eesti – 100 korraldustoimkond ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik.

EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu üle 6000 mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtte, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate huvide kaitse organisatsioon Eestis.

Tagasi üles