R, 31.03.2023

Eurostat: Eesti vähendas kulutusi kallinevale toidule EL-is enim

BNS
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Toidukaubad.
Toidukaubad. Foto: Elmo Riig / Sakala

Eurostati andmetel kulutasid 2021. aastal Euroopa Liidu (EL) leibkonnad toidule ja mittealkohoolsetele jookidele üle 1 miljardi euro ehk 7,1 protsenti EL-i kogu SKP-st ning Eestis koos Poola ja Slovakkiaga vähenes leibkondade vastava kulu osakaal SKP-st EL-is enim.

Suurimad kulutused toidule ja mittealkohoolsetele jookidele olid 2021. aastal Rumeenias, kus need kulutused olid 24,8 protsenti leibkonna kogukuludest. Rumeeniale järgnesid Leedu 20,4 protsendiga, Bulgaaria 20,1 protsendiga, Eesti 19,9 protsendiga ning Poola ja Slovakkia, kus näitaja oli 19,6 protsent, selgub Eurostati andmetest kärbivad

Seevastu madalaimad osakaalud leibkonna toidule ja mittealkohoolsetele jookidele tehtavatest kulutustest olid Iirimaal, kus osakaal oli 8,3 protsenti ja Luksemburgis, kus näitaja oli 9 protsenti. Madal oli nende kulutuste osakaal ka 10,9 protsendiga Austrias ning Taanis ja Saksamaal, mõlemas 11,8 protsenti.

Võrreldes 2020. aastaga vähenes leibkondade toidule ja mittealkohoolsetele jookidele tehtavate kogukulude osakaal kõigis EL-i riikides, välja arvatud Poolas ja Slovakkias, kus see suurenes, mõlemas 0,2 protsendipunkti. Suurim langus neile kulutustele oli Kreekas – 1,7 protsendipunkti. Kreekale järgnes 1,4 protsendipunktiga Leedus ning Horvaatia, Eesti ja Sloveenia, kus kulutused vähenesid 1,3 protsendipunkti.

Alkohoolsetele jookidele kulutavad Euroopa Liidu liikmesriigid 1 protsendi SKP-st. 2021. aastal kulutasid leibkonnad alkohoolsetele jookidele 128 miljardit eurot ehk 0,9 protsenti EL-i SKP-st. See moodustab 1,8 protsenti leibkondade kogutarbimiskuludest, mis on sama suur osakaal kui 2020. aastal.

EL-i liikmesriikidest registreeriti 2021. aastal alkohoolsete jookide kogutarbimiskulutuste suurim osakaal Lätis, kus see oli 5 protsenti ja Eestis, kus see oli 4,7 protsenti. Järgnesid Poola 3,7 protsendiga ja Leedu ning Tšehhi, mõlemad 3,6 protsendiga.

Kõige väiksem osakaal alkohoolsetele jookidele tehtud kulutustes oli EL-i liikmesmaadest Kreekas ja Itaalias, mõlemas 1 protsent, osakalult järgnesid Holland 1,3 protsendiga ja Hispaanias 1,4 protsendiga.

2021. aastal jäi leibkondade alkoholile tehtud kogukulutuste osatähtsus võrreldes eelmise aastaga muutumatuks 10 EL-i riigis: Belgia, Taani, Saksamaa, Kreeka Luksemburg, Holland, Austria, Poola, Rumeenia, Slovakkia, see suurenes vaid Horvaatias 0,6 protsendipunkti võrra. Ülejäänud EL-i liikmesriikidest oli suurim langus Iirimaal, kus kulutused alkoohlsetele jookidele suurenesid 0,5 protsendipunkti, Lätis ja Leedus vähenesid kulutused mõlemas riigis 0,4 protsendipunkti, Hispaanias ja Eestis vähenesid 0,3 protsendipunkti.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles