L, 1.04.2023

Enam kui 35 riigis tuntud IT-ettevõte Cybernetica pakub võimalust olla innovatsioonilooja

Cybernetica AS
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Cybernetica AS

Pika ajalooga Eesti teadus- ja arendusettevõte Cybernetica on aastate jooksul stabiilselt kasvanud ning nende turvalised tehnoloogiad kasutusele võetud juba enam kui 35 riigis. Ühe ettevõtte kohta on Cybernetica valdkondade skoop lai, hõlmates viit põneva tegevusalaga osakonda ja teadusinstituuti, mis on pühendunud infoturbega seotud teemade uurimisele.

Cybernetica pakub töötajatele laialdasi võimalusi erinevate toodete ja teenustega tegelemiseks: digiidentiteet, küberturvalisus, andmevahetustehnoloogiad, maksu- ja tollisüsteemid ning seirelahendused. Uusim neist on küberturvalisuse osakond, ent teistes valdkondades ulatub ettevõtte kogemus ja ekspertiis juba paarikümne aastani. Cybernetica põhilisteks klientideks on erinevate maade riigiasutused, kellel aidatakse muuta ühiskonda digitaalseks, riigisüsteemide tööd efektiivsemaks ja piiri- ning mereseiret turvalisemaks.

Cyberneticas töötab 200 inimest, kellest 32 protsenti on naised ja 68 protsenti mehed. Keskmine tööstaaž on 4,8 aastat ning ligi kolmandik töötajatest on vanuses 25−34. Suurem osa inimesi töötab tehniliste rollide peal alates tarkvaraarhitektidest, programmeerijatest, analüütikutest kuni testijate ja turvainsenerideni. Lisaks on hulk mittetehnilisi ametikohti, nagu müügispetsialistid, projektijuhid, turundus- ja personalitöötajad, ja muidugi teadusinstituudis töötavad teadurid, kes aitavad tulevikutehnoloogiaid muuta turvalisemaks.

Parim meeskond maailmas!

Cybernetica töötajaid ühendab teadmisjanu ja soov välja töötada midagi uut. Meeskondadesse sobivad inimesed on nutikad, põhjalikud, pühendunud, edasipüüdlikud ja sõbralikud. Siin peetakse lugu meeskonnatööst, kuid oluline on ka iseseisvus – koos saab valida seatud eesmärkide saavutamiseks parima tee. Suures plaanis töötavad kõik ettevõtte töötajad ühise eesmärgi nimel: et Eestist alguse saanud turvalised tulevikutehnoloogiad ja innovatsioon jõuaks laia maailma.

Tõenäoliselt arvab iga organisatsioon, et just neil on parim meeskond maailmas – nii usutakse ka Cyberneticas. Ja muidugi peetakse siin lugu heast naljast, avatud meelest ja ka toredalt koosveedetud ajast!

IT-s on tegelikult väga palju erinevaid põnevaid suundi ning seega on selles valdkonnas piiramatud enesearenguvõimalused. IT-sektoris tehtava töö tulemus on tihtilugu miski «käegakatsutav», sest iga inimene kasutab ju süsteeme ja tehnoloogiaid, mis aitavad kaasa nii riigi ja ühiskondade kui ka erinevate süsteemide arengule.

Foto: Cybernetica AS

Paindlik tööaeg ja lõputöö juhendaja kolleegide seast

Cybernetica võimaldab oma inimestele paindlikku tööaega, kaugtööd, privaatset kabinetti ning töötada ka osakoormusel, soovi korral pakutakse kooliskäijatele nii lõputöö teema kui juhendaja leidmist ettevõtte seest. Iga uus töötaja saab endale juhendaja ning lisaks konkreetsele juhendajale on ka ülejäänud meeskond kaasatud uue töötaja sisseelamisse.

Suurepärase tööandjana on mõeldud ka töötajate tervisele – Cybernetica pakub töötajatele toetust tervise ja spordikulude katteks ning tervise- ja lisapuhkepäevi. Ühiseks ajaveetmiseks ja üksteise paremaks tundmaõppimiseks korraldatakse töötajatele vähemalt kaks korda aastas ettevõtteüleseid meeleolukaid üritusi, kus kogunevad nii Tartu kui ka Tallinna kontori töötajad. Samuti organiseerivad osakonnad ise regulaarselt põnevaid meeskonnaüritusi, et tulla korraks argipäevast välja ja tugevdada meeskonna ühtekuuluvustunnet.

Arengu- ja karjäärivõimalused Cyberneticas

Kuna Cyberneticas on palju eriilmelisi osakondi, on töötajatel soovi korral võimalik liikuda osakondade vahel ja teha tööd erinevates projektides ning katsetada erinevaid tehnoloogiaid. See on unikaalne võimalus tutvuda väga mitmekesiste valdkondadega, saades nii uusi kogemusi ühe ettevõtte sees. Kasu on kahepoolne, sest samas jõuavad iga talendi teadmised ning paremaid praktikaid ka teistesse osakondadesse.

Kuna Cybernetica kasvas välja teadusasutusest ning ettevõtte koosseisus on ka tänasel päeval infoturbeinstituut, väärtustatakse siin kõrgelt hariduse toetamist ja arengut. Töötajad käivad ülikoolides õpetamas ja korraldatakse majasiseseid tehnilisi siseseminare ning koolitusi. Samuti pakutakse igale töötajale võimalust osaleda vabalt valitud erialastel koolitustel ning väliskonverentsidel ja kompenseerime keeleõppekulusid. Nii Tallinna kui ka Tartu kontoris on avatud raamatukogu, kuhu tellitakse töötajate soovitusel pidevalt juurde uut erialast kirjandust.

Tule tööle või praktikale!

Praegu pakub Cybernetica uutele töötajatele mitmeid põnevaid rolle, näiteks on oodatud analüütikud ja müügispetsialistid, samuti ei ole meil kunagi piisavalt palju Java programmeerijaid. Lisaks oodatakse liituma turundus- ja kommunikatsioonijuhti ja postkvantkrüptograafia inseneri. Kindlasti tasub silma peal hoida Cybernetica kodulehel, kus on kõik vabad tööpakkumised alati välja toodud. 

Veebruaris algab aga registreerumine Cybernetica suvisesse praktikaprogrammi! Praktikante võetakse vastu igal aastal ja need programmid on olnud alati väga edukad. Üle 70 protsendi praktikal olnutest jäävad ettevõttesse ka edaspidi tööle ja selle üle on kogu Cybernetica meeskonnal siiralt hea meel, sest tööle jäänud praktikandid kohanevad ja õpivad väga kiiresti ning neist saavad kiiresti asendamatud tiimiliikmed.

Loe Cybernetica blogiartiklist eelmisel suvel liitunud kolme praktikandi ja praeguste Cybernetica töötajate muljeid! 

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Tagasi üles