Jurist selgitab: kas tööandja peab tasuma töötaja massaaži eest?

PM Majandus
Copy
Tööandja võib, aga ei pea maksma töötaja massaaži eest.
Tööandja võib, aga ei pea maksma töötaja massaaži eest. Foto: Dmitri Kotjuh

Lugeja küsib: «Meie ettevõtte töötajad käisid tervisekontrollis. Nüüd saime kätte ka tervisekontrolli otsused ja tekkis küsimus, et kui otsusesse on kirjutatud «Vajalik massaaž õlavöötmele ja seljale 10 korda», siis kas selle ettepaneku täitmine on tööandjale kohustuslik ja tööandja peab selle eest tasuma?

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula.

Tervisekontrolli eesmärk on välja selgitada, kas töö sobib töötaja tervisliku seisundiga. Töötervishoiuarsti ülesanne on teha kindlaks töötaja tervislik seisund ning hinnata seejärel töökeskkonna ja töökorralduse sobivust töötajale. Kui tervisekontrollil selgub, et töötaja tervise säilimiseks oleks vaja teha töös, töökeskkonnas või töökorralduses muudatusi, seab arst piiranguid või teeb ettepanekuid töötaja tervise säilimiseks. Kui töötervishoiuarsti otsusel toodud info jätta tähelepanuta, võib töötaja tervis halveneda.

Tööandjal on kohustus järgida real «otsus» toodud piiranguid või välistusi. Näiteks on töötervishoiu otsuses kirjas, et töötajal on keelatud käsitsi raskusi teisaldada või töötaja vajab töö tegemiseks abivahendeid (näiteks tugisidemeid).

Selle aasta algusest lisandus tööandjale kohustus rakendada töötervishoiuarsti ettepanekuid töökeskkonna ja töötingimuste parandamiseks ning töötajate tervise edendamiseks, kui sellega ei kaasne tööandjale ebaproportsionaalselt suuri kulusid. Tööandja saab ettepanekud lisada vajaduse korral riskianalüüsi tegevuskavasse.

Tööandjal on töötervishoiuarsti ettepanekute rakendamisel kaalutusruum ehk tööandja ei pea rakendama selliseid ettepanekuid, millega kaasnevad ebaproportsionaalselt suured kulud. Tööandja lähtub sellest, kas tehtavad kulutused on mõistlikud, arvestades konkreetse ettevõtte olukorda ja ettepaneku sisu.

Näiteks võib arvesse võtta järgmisi tegureid: tööandja kulud ettepaneku rakendamiseks, rahastamise võimalused, kohanduse asjakohasus, kas ettepanek toob kaasa olulise töökorraldusliku muutuse/ töö kvaliteedi halvenemise, kohandusest tulenev kasutegur konkreetsele töötajale, aga ka teistele töötajatele.

Tööandjana võiks töötervishoiuteenuse osutajaga töökeskkonnas rakendatavad meetmed kindlasti läbi rääkida ning regulaarselt hinnata nende asjakohasust ja efektiivsust. Selleks, et töötervishoiuarsti ettepanekud sobiksid ka tööandja võimalustega, on soovitav, et tööandja ja töötervishoiuarst teeksid koostööd töökeskkonna parandamise ja töötajate tervise edendamise meetmete valikul.

Töötervishoiuarst esitab otsusel lisaks ettepanekud töötajale (märgitakse ainult sellele otsusele, mis antakse töötajale, tööandja neid ei näe). See tähendab, et töötajale tehtud ettepanekud märgib töötervishoiuarst eraldi otsusele.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles