N, 2.02.2023

Uus kohustus: paljud tööandjad peavad mõõtma kiirgustaset tööruumides

PM Majandus
Uus kohustus: paljud tööandjad peavad mõõtma kiirgustaset tööruumides
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Sel aastal peavad 37-s Eesti omavalitsuses tegutsevad tööandjad mõõtma ära radooni taseme tööruumides.
Sel aastal peavad 37-s Eesti omavalitsuses tegutsevad tööandjad mõõtma ära radooni taseme tööruumides. Foto: Raigo Pajula

Sel aastal kukub viieaastane tähtaeg paljude tööandjate jaoks, kes said viis aastat tagasi kohustuse mõõta oma tööruumides radoonitaset.

Tööinspektsioon (TI) tuletab meelde, et radoonimõõtmisi peavad tegema kõik tööandjad, kelle tööruumid asuvad kõrgendatud radooniriskiga piirkonnas. Nendesse piirkondadesse kuuluvad kõik suuremad linnad ja vallad. 

Tööandja peab korraldama õhu radoonisisalduse mõõtmise tööruumis, mis asub kõrgendatud radooniriskiga maa-alal ja paikneb:

  • maa all;
  • hoone maa-alusel korrusel;
  • hoone korrusel, mille välissein omab kokkupuudet pinnasega;
  • hoone esimesel korrusel, kui maa-alune korrus puudub.

Seega tuleb radoonisisaldust õhus mõõta kõigis sellistes kohtades, millel on otsekontakt maapinnaga. Kõrgendatud radooniriskiga maa-alad asuvad näiteks Tallinnas, Tartus, Võrus, Türil, Jõhvis, Jõgeval. 

Nimekirja kõrgendatud radooniriskiga piirkondadest leiab siit.

Radoon on õhust raskem värvitu ja lõhnatu kõrgradioaktiivne gaas. Pikaajaliselt mõjudes võib kõrge radoonisisaldus põhjustada kopsuvähki haigestumise. Radoonisisaldus suureneb hoone siseõhus siis, kui uksed-aknad on kinni ja õhk ruumis ei liigu.

Õhu radoonisisalduse mõõtetulemused peavad olema jälgitavad mõõteseaduses sätestatud korras. See tähendab, et mõõtmise peab olema teinud pädev mõõtja, kes on akrediteeritud või erialaselt pädevaks mõõtjaks tunnistatud ning järgima peab asjakohast mõõtemetoodikat.

Kui mõõtmistulemustest selgub, et õhu radoonisisalduse viitetase tööruumides on kõrgem, on vajalik uuendada ka töökeskkonna riskianalüüsi ja seda töötajatele tutvustada. Samuti tuleb vajadusel kasutusele võtta meetmed, mis vähendaksid töötajate terviseriske. Näiteks rakendada ehituslikke meetmeid (täiendav ventilatsioon, tööruumidele täiendav isoleerimine, kui see on võimalik ja otstarbekas) või piirata tööaega kõrgema radoonitasemega tööruumis.

Ettevõtetel, kes tegutsevad renditud ruumides, soovitab TI radooni mõõtmisest hoone omanikuga läbi rääkida. Mõõtmine on küll tööandja kohustus, kuid kui nõuetekohase mõõtmise viib läbi hoone omanik, on ka tööandja kohustus täidetud. Tööandja peab saama mõõtmistulemused ja vajadusel võtma kasutusele meetmed terviseriski vähendamiseks.

Märksõnad
Tagasi üles