LUGEJA KÜSIB Kas pean lubama töötajal käia tööajast suitsupausil? (2)

PM Majandus
Copy
Suitsupaus.
Suitsupaus. Foto: Reza Mehrad / Unsplash

Mõni meie töötaja käib ettevõtte territooriumil suitsetamas. Kas saame paluda suitsetajal anda allkiri lehele, kus ta nõustub edaspidi tööajal mitte tegema suitsu, küsib lugeja. 

Vastab tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Vladimir Logatšev.

Tubakatoodete tarbimise piirangud on sätestatud tubakaseaduses (TubS), mille 29. paragrahvi 1. lõikes on nimetatud kohad, kus suitsetamine on keelatud, nt koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse ruumides ning nende piiratud maa-alal, ettevõtte tootmis- ja laoruumis, müügikoha müügisaalis jne.

Kui tegemist ei ole seaduses nimetatud kohaga, siis otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise selle valdaja. Kui tööandja ei soovi, et töötaja tema ettevõtte territooriumil suitsetab, siis ei ole tal ka kohustust luua sobivaid tingimusi suitsetamiseks.

Samas tasub tähele panna, et tööandja ei saa keelata töötaja suitsetamist enda ettevõtte territooriumist väljaspool. Samuti pole tööandjal kohustust lubada töötajal tööajal suitsetada, küll aga võib suitsetamine kõne alla tulla näiteks töötaja lõunapausil.

Tööajal suitsetamine tasuks reguleerida töökorraldusreeglites. Oluline on, et tööandja on töötajaid reeglitest teavitanud ning töötajad on teadlikud, milliste normide järgimist neilt oodatakse.

Tööandjal on õigus kehtestada töökorralduse reeglid ühepoolselt, kuid sellele vaatamata on soovitatav reeglite koostamisel või muutmisel anda ka töötajatele võimalus arvamust avaldada ja ettepanekuid teha.

Tööandja seisukohast on oluline, et ta suudaks vaidluse korral tõendada, et organisatsioonis kehtivad töökorralduse reeglid on töötajale teatavaks tehtud.

Kui töötaja ei pea kinni töökorraldusreeglitest ja eirab tööandja mõistlikke korraldusi, siis on tööandjal õigus teha töötajale hoiatus. Hoiatusest peab selguma, milles seisneb rikkumine ning millist käitumist oodatakse töötajalt edaspidi. Samuti peab hoiatusest selguma tagajärg, mis kaasneb, kui rikkumist ei lõpetata.

Tagasi üles