GRAAFIK SEB: poolte Eesti noorte sissetulek on väiksem kui 1200 eurot (2)

PM Majandus
Copy
Foto: Victoria Tkatš / SEB

SEBi korraldatud uuringust selgub, et 53 protsenti Eesti noorte netopalk on alla 1200 euro ehk keskmisest palgast märgatavalt väiksem. Sellest kõrgemat palka teenib umbes kolmandik 18 kuni 29-aastastest ehk 34 protsenti ning 12 protsenti noortest puudub sissetulek.

Eesti noortest 16 protsenti on hõivatud ainult õppimisega, 17 protsenti kombineerib õppimist töötamisega ning 51 protsenti töötab. Töötuid on 18–29-aastaste hulgas 9 protsenti, kellest enamik (14 protsenti) on 18–19-aastased.

Ligi pooled (48 protsenti) 25–29-aastastest teenivad rohkem kui 1200 eurot kuus, samas kui 49 protsenti 18–19-aastaste netosissetulek on kuni 500 eurot kuus.

Ühtlasi hakkab uuringu tulemustest silma, et 46 protsenti meestest teenib kõrgemat kui 1200-eurost netopalka, seevastu naiste hulgas on see näitaja 25 protsenti. Väiksema kui 800-eurose netosissetulekuga mehi oli 24 protsenti, kuid naisi 36 protsenti.

«On murettekitav, et mida kõrgemaks palganumbrid lähevad, seda enam sooline palgalõhe suureneb.»

«Vaadates 18–29-aastaste sissetulekuid, tuleb kindlasti arvestada asjaoluga, et kolmandik noortest õpib kas täiskohaga või töö kõrvalt. Sellest tulenevalt on ka selge erinevus 18–19-aastaste ning 25–29-aastaste palkade vahel – ligi kümne aastaga koguneb juba oluliselt suurem teadmiste, oskuste ja kogemuste pagas. Samas on kõikides vanuserühmades märkimisväärne vahe meeste ja naiste palkades. Madalama sissetulekuga naisi on rohkem kui mehi ning vastupidi, kõrgema palgaga mehi on rohkem kui naisi. On murettekitav, et mida kõrgemaks palganumbrid lähevad, seda enam sooline palgalõhe suureneb,» rääkis SEBi eraklientide segmendi müügijuht Victoria Tkatš.

Mehed ambitsioonikamad kui naised

Ühtlasi selgus uuringust, et 38 protsenti Eesti noortest oleksid oma praeguste teadmiste ja kogemuste juures rahul suurema kui 1500-eurose netosissetulekuga kuus.

Taaskord on märkimisväärne erinevus meeste ja naiste ootuste vahel: 45 protsenti meestest leiab, et võiksid teenida rohkem kui 1500-euro suurust netopalka, samas kui naiste hulgas on see näitaja 32 protsenti. Ka tuleviku suhtes on noored mehed ambitsioonikamad kui naised. Viie aasta pärast loodab 26 protsenti naistest saada suuremat kui 2500-eurost netopalka, samas kui meeste hulgas on see näitaja 41 protsenti.

«Uuringust hakkab silma, et noored mehed on mõnevõrra ambitsioonikamad kui naised. Nad hindavad oma praeguseid oskusi ja kogemusi rohkem, mistõttu on meestel kõrgem palgaootus nii praegu kui ka tuleviku vaates. Samas on naiste palgaootus tagasihoidlikum. Palgateemadel on oluline kõneleda, et ka noored naised oskaksid hinnata enda oskusi, teadmisi ja kogemusi ning küsida tööturul meestega võrdväärset palka,» rõhutas Tkatš.

SEBi korraldatud uuring toimus 2022. aasta novembris. Uuringu viis läbi Norstat ja kokku vastas Eestis 414 noort vanuses 18–29 aastat.

Märksõnad

Tagasi üles