Eesti väikeettevõtted: rohepöördest on saamas eliidiprojekt (1)

BNS
Copy
Tuulepark, pilt on illustratiivne
Tuulepark, pilt on illustratiivne Foto: Evija Trifanova

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) leiab, et rohepöördest on saamas aina enam eliidiprojekt, nii et sellest saavad kasu ainult suurfirmad.

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) presidendi Ille Nakurt-Murumaa sõnul saab rohepööre õnnestuda vaid juhul, kui selle elluviimisesse kaasatakse kogu ühiskond ning kasu saab iga ettevõte ja elanik.

Suures plaanis nõustub EVEA küll valitsuse rohepöörde tegevusplaaniga, ent liidule jääb selgusetuks, kes on erinevate tegevuste elluviijad ja rohepöördest otseselt kasusaajad. «Valitsuse rohepöörde tegevusplaani ja erinevaid valdkondlikke arengukavasid analüüsides võib teha üldistuse, et antud seisuga on rohepöördest saamas «eliidiprojekt», kus kasusaajateks on pigem suurfirmad, sealhulgas riiklikud ja turu suhtes valitsevat mõju omavad ettevõtted», ütles Nakurt-Murumaa pressiteates.

Ettepanek: uued roheväärtpaberid

Selleks, et kaasata kogu ühiskond rohepöördesse, pakub EVEA lahenduseks, et riik emiteeriks rohepöörde väärtpabereid (RVP), mida jagatakse võrdsetes osades kõikidele Eesti elanikele.

Väärtpabereid saaks kasutada üksnes rohepöörde eesmärkidega seotud investeeringute eest tasumiseks. Näiteks investeeringud taastuvenergia tootmisesse, investeeringud energia kokkuhoiuks ja hoonete soojustamiseks, investeeringud energia salvestamiseks, osaluse ostmine energiaühistutes ja ringmajandusettevõtetes, elektriautode soetamine, keskkonnainvesteeringud või investeeringud mahepõllumajandusse.

RVP-de katteallikateks võiksid olla Euroopa Liidu (EL) tõukefondide vastavad vahendid, riigieelarves rohepöörde toetamiseks mõeldud vahendid ja võlakirjad, mida riik emiteerib rohepöörde elluviimiseks.

EVEA hinnangul vajab ka Eesti energeetika uut energiatootmise mudelit: laiapindne ehk hajutatud energiatootmine seni kavandatud peamiselt tsentraalsest energiatootmise asemel. Igal inimesel ja ettevõttel peab olema õigus ja praktiline võimalus toota, salvestada ja müüa võrku taastuvatest allikatest toodetud energiat. Laiapindse mudeli rakendamine eeldab olulist muutust elektrivõrkude arendamisel ning riigi panust «tarkade võrkude» väljaarendamiseks.

Ringmajanduse elluviimise edukus sõltub liidu sõnul sellest, kui suur osa kasutatud ressursist jõuab kokku kogutuna ja sorteerituna ümber töötlemisse ja taaskasutusse. Võtmeküsimuseks on siin motivaatorite loomine inimestele ja ettevõtetele koguda, sorteerida ning üle anda elutsükli läbinud asju.

Seetõttu teeb EVEA ettepaneku kujundada välja olukord, kus sorteeritud jäätmete ja kasutatud toodete loovutamise eest makstakse nende loovutajatele, mitte vastupidi. Teisisõnu – jäätmetele tuleb luua väärtus ja hind. See ongi rahvaprojekt ringmajanduses, mis garanteeriks EVEA prognoosil ka selle, et loodusest korjatakse kokku ja suunatakse taaskasutustsüklisse ka juba sinna viidud jäätmed.

Eriti rõhutab EVEA väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) laia kaasamise tähtsust rohepöördesse, näiteks mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud nõustamise- ja investeeringutoetuste ning sooduslaenude abil.

Täiendavalt juba planeeritud meetmetele on liidu hinnangul vajalik luua EL-i ja siseriiklike rahastamisallikate põhjal investeeringute tugimehhanism mikro- ja väikestele ettevõtetele olemasolevate rohetehnoloogiate kiiremaks rakendamiseks. Uute tehnoloogiate arendamiseks näevad rohepöörde tegevusplaan ja teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE) suuremahulist rahastamist, aga need tehnoloogiad tekivad alles aastate pärast. Samas rohepöördega saab ja tuleb alustada juba täna, rakendades ettevõtete tööprotsessides võimalikult laialt olemasolevaid kliima- ja keskkonnasõbralike lahendusi.

EVEA ei pea õigeks, et hoonete energiatõhususe tegevused on rohepöörde tegevusplaanis piiratud vaid elamufondiga ning ei puuduta ettevõtluseks kasutatavaid hooneid. Ärihoonete soojustamine ja nendes taastuvenergia kasutuselevõtmine peavad olema samuti toetatavad ning selleks tuleb luua vastavad tugimeetmed.

Märksõnad

Tagasi üles