L, 23.09.2023

Ametiühing süüdistab Tallinki töötajate hirmutamises. Laevafirma ütleb, et töörahu kehtib

PM Majandus
Facebook
Comments
Tallinki Megastar.
Tallinki Megastar. Foto: Eero Vabamägi

Ametiühingutel on täna kavas korraldada palgaläbirääkimiste survestamiseks kolmel Tallinki laeval tunnine hoiatusstreik. Laevafirma hoiatas juba reedel töötajaid, et mis tahes töölepingu rikkumine võib kaasa tuua selle lõpetamise. Ametiühing peab seda ebaseaduslikuks töötajate hirmutamiseks.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) teatas, et pärast kollektiivlepingu ülesütlemist ja hoiatusstreigi väljakuulutamist 12. jaanuaril käitus Tallink töötajatele hoiatusteadet edastades ebaeetiliselt ja jättis arvestamata Eesti Vabariigis kehtiva õiguse.

«13. jaanuaril edastasid meie EMSA liikmete tööandjad AS Tallink Grupp, OÜ HT Laevateenindus ja OÜ Hansaliin ettevõtetesiseste infokanalite kaudu oma töötajaskonnale eksitava ja seetõttu ebaeetilise, töötajatele antud olukorras hirmutavas toonis segadust tekitava kirja,» teatas ametiühing.

Kirjutades töörahu pidamise kohustusest, mis ametiühingu hinnangul on juba lõppenud, väideti kirjas, et EMSA väljakuulutatud hoiatusstreik on seadusevastane.

Laevafirma karmid hoiatused

Tööandja hinnangul rikuvad hoiatusstreigis osalevad töötajad töökohustusi ning Tallink hoiatab, et fikseerib hoiatusstreigi toimumise ajal selles osalevad ja talle kahju tekitavad isikud. Samuti väidetakse, et töölepingu rikkumisega võib kaasneda tööandjale tekkiva kahju hüvitamise kohustus ning lisatakse, et tööandja võib töölepingut rikkunud töötajaid hoiatada, misjärel võib nende töötajate mis tahes edasine töölepingu rikkumine tuua kaasa nende töölepingu lõpetamise ilma ette teatamiseta.

«Börsil noteeritud ettevõtja taoline käitumine on vist võimalik ainult Eestis, kus lokkab kollektiivsete töösuhete alane teadmatus ja tööandjate arrogantsus,» ütles EMSA esimees Jüri Lember.

Lemberi sõnul on EMSA senise kollektiivlepingu järgse koostööpartneri käitumine pretsedenditu. «Eelmisel reedel töötajatele eksitavalt kirjutatu tundub olevat ettevõtte tippjuhtkonna ebapiisavate tööõigusalaste teadmiste tulemus. See on omaenda väärtusliku töötajaskonna õiguste ebaseaduslik piiramine, ebaeetiline hirmutamine ning eksitamine,» lisas ta.

Lember selgitas, et Eestis ametlikult registreeritud ja üle 2500 liikmega ametiühingu avaldus ja teavitused hoiatusstreigi ja selles osalemise kohta on kõigile hõlmatud töötajatele seaduslikud. 

Sõltumata tööandja tõstatatud vaidlusest hoiatusstreigi seaduslikkuse üle lahendab kõik vastavad küsimused töötajaid esindav organisatsioon.

«Kehtivast õiguskorrast tulenevalt ei vastuta hoiatusstreigis osalevad töötajad mitte mingilgi moel hoiatusstreigi toimumise tõttu tekkida võiva kahju või muude kõrvalekallete eest. Hoiatusstreigis osalejal on vaid üks kohustus – hoiatusstreigi ajal mitte teha tööd ja alluda streigijuhi korraldustele. Ülejäänu eest vastutab EMSA,» lubas ta.

Tallink: kehtib töörahu ja streikimine on keelatud 

Laevafirma aga leiab, et töörahu kehtib ja kuni selle lõpuni on streikimine keelatud.

Tallinki kommunikatsioonijuhi Katri Lingi sõnul on kollektiivlepingu järgi ametiühinguga kokku lepitud, et töörahu kohustus kehtib vastastikku kuni lepingu lõppemiseni ehk selle aasta 13. juulini. Kehtib põhimõte, et kui pooltevahelist erimeelsust kollektiivses töösuhtes lahendab riiklik lepitaja, on streigid kuni lepitusmenetluse lõppemiseni keelatud.

«Selle viimase osas on ametiühing viidanud ühele varasemale riiklikule lepitajale Henn Pärnale, kes leidis massiteabevahendis, et hoiatusstreik võiks olla lubatud ka lepitusmenetluse ajal – aga see arvamus ei tugine ühelegi õigusnormile ega ole leidnud kinnitust kohtupraktikas, välja arvatud toetusstreigi osas, kus selline järeldus on loogiline, sest toetusstreik ei eelda töörahu pidamise kohustust oma tööandjaga,» selgitas Link.

Varem on ESMA teatanud, et neil on kavas korraldada täna kell 17.30 Tallinki kolmel laeval tunnine tööseisakuga hoiatusstreik, et avaldada survet palgaläbirääkimiste käigule. Ametiühingu hinnangul pole senine 7–10-protsendine palgatõus kahe aasta jooksul, arvestades elukalliduse tõusu ja sellest tingitud reaalpalga langust, töötajatele vastuvõetav.

Link kinnitas, et Tallinki laevad jätkavad esmaspäeval sõitmist vastavalt graafikule.

Reedel teatas Tallink, et EMSA-poolsest läbirääkimiste katkestamisest sõltumata tõstis Tallink alates 1. jaanuarist meretöötajatega palkasid, mida on tehtud viimastel aastatel ka varem, sõltumata pandeemiast ja geopoliitilisest olukorrast tingitud majandusraskustest. Link märkis, et töötasu suurendamise kokkuleppele oli reedese seisuga alla kirjutanud üle 87 protsendi Tallinki meretöötajatest.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles