Eesti Pank toetab hoiu-laenuühistute muutmist pankadeks

BNS
Copy
Sularaha
Sularaha Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees / Scanpix

Eesti Pank toetab hoiu-laenuühistu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kiiret vastuvõtmist.

«Oleme varem mitu korda juhtinud tähelepanu sellele, et hoiu-laenuühistud (HLÜ) tegelevad avalikkuselt hoiuste kaasamisega ja seetõttu tuleb nad viia finantsjärelevalve alla,» ütles Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik rahandusministeeriumile saadetud kirjas.

Keskpanga hinnangul on see muu hulgas vajalik ka võrdse kohtlemise ja finantsturu läbipaistva toimimise aspektist. «Seetõttu toetame eelnõus pakutud lahendust, mille kohaselt hoiuseid kaasavad hoiu-laenuühistud peavad taotlema finantsinspektsioonilt ühistupanga või panga tegevusloa või oma tegevuse ümber kujundama,» märkis Kaasik.

Samas leiab keskpank, et eelnõus väljapakutud üleminekuperiood 31. detsember 2027 on liiga pikk, kuna tegevusloa taotlemise ettevalmistamine ja menetlus ei vaja nii pikka perioodi. 

Keskpank teeb seepärast ettepaneku muuta krediidiandjate ja vahendajate seadust selliselt, et seni HLÜdele kehtivad leebemad tingimused laenuandmiseks lõppevad hetkest, mil HLÜ annab sisse enda ühistupangaks ümbermuutmise taotluse, mitte hetkest, kui ümberkorraldus on ametlikult jõustunud.

Hoiu-laenuühistute aeg saab läbi

Rahandusministeerium saatis detsembri keskel kooskõlastusringile hoiu-laenuühistuid puudutava seadusandluse muudatuse, mille eesmärk on tagada HLÜde tegevuse suurem läbipaistvus ja liikmete tõhusam kaitse ühistute ühistupankadeks ümberformeerumise üleminekuajal.

Muudatuste tulemusel nähakse ette hoiu-laenuühistutele kohustus taotleda hiljemalt 2027. aasta 31. detsembriks finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusluba ja sisuliselt hoiu-laenuühistulise tegevuse lõpetamist. Tegevusloa saamisega muutuvad HLÜd ühistupankadeks ja nende üle hakkab riiklikku järelevalvet tegema finantsinspektsioon.

Mitmed hoiu-laenuühistud on väljendanud pahameelt sunduse üle end ühistupangaks või pangaks ümber kujundada, kuna pankadele on seadusega ette nähtud palju rangemad nõudmised, mille täitmine käib HLÜdele üle jõu.

Tagasi üles