FOTOD Keerulise ajalooga Kalana sadam sai valmis

Jaano Martin Ots
, toimetaja
Copy
Kalana sadama üleandmine
Kalana sadama üleandmine Foto: Argo Nurs

Reedel andis ehitusettevõte Tariston tagasihoidliku tseremooniaga sihtasutusele Hiiumaa sadamad üle vastvalminud Kalana sadama. Kalana sadama ametlik avamine ja pidu tulevad 2023. aasta navigatsioonihooaja alguses.

«Võimatu on öelda, kelle jaoks Kalana jahisadam tähtsam on - kas kogukonnale ja kohalikele paadiomanikele, kes sellest aastakümneid unistanud, või merematkajatele, kellest paljude jaoks on lahti uued veed, sest ilma peatumisvõimaluseta saarte avamere-poolset külge avastama minna ei julgetud. Sihtasutuse eesmärkide täitmisel on mõlemate
jaoks astutud suur samm edasi,» kommenteeris sihtasutuse Hiiumaa Sadamad liige Liina Härm.
 

Kalana sadam

Argo Nurs

Uus sadam rõõmustab nii merematkajaid kui kohalikke

Vastvalminud Kalana sadam lühendab Rootsist saabuvate seilajate Läänemere-ületust, annab ümber Hiiumaa purjetavatele merematkajatele hinnalise puhkepeatuse ning võimaldab kohalikel oma paatide-purjekatega mugavalt ja turvaliselt merele pääseda. Sadamas saab esialgu olema 30 kaikohta, millele esimesel võimalusel lisatakse veel 16 kohta, et tagada piisav arv kohti merelt saabuvate külaliste vastuvõtuks, kuna ka kohalike huvi kodusadamakohtade vastu on olnud väga kõrge. Ehitus läks maksma kokku ligi 1,5 miljonit eurot, kuid järge ootavad järgmised investeeringud: tankla, sadamahoone, ja merepäästejaam.

Kalana sadam

Argo Nurs

Väega koht, kus puudus merevärav

Kõpu poolsaare tipus asuv Kalana on väega koht, kus leidub seene- ja marjametsa, liivaluiteid ja kadakaid ning üsna eriilmelisi mererandu. Kalana tipu ja Ristna poolsaare vahel rulluvad läänekaarte tuultega randa Läänemere kõrgeimad murdlained, mis on surfi-, purje- ja lohelaudureid rõõmustaud juba aastakümneid. Kõpu poolsaare vaikuse, rahu ja eraldatuse võlu on avastanud paljud taas- ja uushiidlased ning piirkonda on tekkinud elujõuline kogukond, mille liikmed on oma lastele käivitanud koguni uue kooli.

Esimesed randumiskohad olid Kalana piirkonnas teadaolevalt juba XVII sajandi esimesel poolel, kui Kaleste lahe äärde rajati merepäästejaam. Ilmselt käidi sealt ka kalal ning lastiti väiksematele kaubalaevadele mitmesuguseid materjale ja kohalikke kaupu, kuid lainemurdja ja sadamakaiga päris sadam tekkis alles XX sajandi keskel.

Kalasadam sai tegutseda lühikest aega

Kalurikolhoos Hiiu Kalur ehitas välja tänaseks juba üpris lagunenud lainemurdja ja sadamakai ning kohalikud kannavad tänini vimma.

«Vene värk, kõik kiviaiad ja vanad müürid võeti ära ja veeti sadama ehitusele,» meenutas kohalik kalur. Piiritsooni tõttu oli sadam merematkajatele ja muudele tavainimestele rangelt suletud ning laevaliiklusel hoidis pilku peal nõukogude piirivalve. Vähese hoolduse ja remondi tõttu kippusid tormid sadamale liiga tegema ning Eesti taasiseseisvumise ajaks oli Kalana sadam juba üsna kehvas seisus ning selle ääres sildumine riskantne. Väiksemad paadid lasid kohalikud vette otse kaldavallilt, suuremaid hoiti Kõrgessaare, Sõru või Orjaku sadamates.

Erastamisel ning sellele järgnenud segastel aegadel vahetas sadam mitu korda omanikku. Kalana kalasadamast pisut ida poole, praeguse Kalana jahisadama asukohta hakkasid eraettevõtjad rajama uut jahisadamat, kuid kogu investeeringu tegemiseks vajalikku raha kokku ei saadud.

Otsus ehitada saabus koos eurorahaga

Ideid, mida sadamaga ette võtta ja katseid neid ellu viia oli Kalanas veelgi, kuid asjad hakkasid liikuma, kui selgus, et Eesti-Läti piiriülese koostöö programm EeastBaltic Harbours on valmis Kalana sadama välja ehitamist kaasrahastama. Hiiumaa valla sihtasutus Hiiumaa Sadamad omandas poolelioleva jahisadama ning lõpetab 2022. aasta lõpul Kalana jahisadama ehituse esimese etapi. See loob Hiiumaa lääneküljele ammu oodatud võimalused väikelaevaliikluseks ja annab kodusadama kaikohad piirkonna elanikele.

Kalana sadam

Argo Nurs

Kalana jahisadam valmis juba varem eraettevõtjate poolt alustatud lainemurdja varju, mis on lääne ja avamere suunalt omakorda kaitstud Kalana vana kalasadama kaiga. Sadamabassein ja faarvaater süvendati ning tähistati navigatsioonimärkidega. Uude jahisadamasse ehitati teeninduskai koos valmidusega rajada sinna nii maa kui mere poolt kasutatav tankla, slipp paatide vette laskmiseks, ujuvkaid, ning elektri- ja veevarustus kaidele. Uued rajatise avatakse veeliiklejatele 2023. aasta navigatsioonihooajaks.

1,5 miljoniga sai vesiehitused valmis

Kalana sadama ehitushanke maksumuseks kujunes hanke tulemusel ligi 1,1 miljonit eurot. Ehitust rahastatakse mitmest allikast. Suurim osa, üle 660 000 euro saadi Interreg Est-Lat toetusmeetmest EastBaltic Harbours, projekti omaosaluse 117 000 eurot panustas Hiiumaa vald. Kuna tööd läksid ehituse käigus kallimaks, eraldas Hiiumaa vald lisatoetusena täiendava rahastuse 465 000 euro ulatuses.

Sadamasse eraldi rajatava kalurite kai ja slipi ehitust toetab Euroopa merendus- ja kalandusfond 142 000 euroga, tankla rajamiseks on sihtasutus küsinud katet maakondade arengukavade elluviimise projektiga. Tankla oleks piirkonnas aga hädavajalik, kuna lisaks meresõitjate paakidele vajavad täitmist ka turistide, kohalike elanike ja suvehiidlaste sõidukid ning aia- ja metsatehnika. Hetkel asuvad lähimad tanklad 33 km kaugusel Kõrgessaares ja 48 km kaugusel Emmastes või Käinas.

Sadam toob piirkonda uue hingamise

Seni Eesti rannikule rajatud uued sadamad, näiteks Kärdla, Munalaiu, Värati või Varbla kinnitavad, et juba paari aastaga on külastajad sadamad üles leidnud ning kohalikele mõeldud kaikohad paatidega täitunud. Mitmel pool on tavapärastele sadamateenustele lisandunud kontserdid, suveteatri etendused, festivalid ning kogu nendega kaasnev teenustevõrgustik matkaautode parklast majutuse, toitlustuse ja kaubanduseni.

Hiiumaa asukoht Läänemere keskel ja tugev potentsiaal reisisihtkohana teeb saare atraktiivseks nii mereturistide kui maad mööda saabuvate külastajate jaoks. Kalana kui Hiiumaa läänepoolseim punkt oli seni mereväravata ning uue sadama avamine seal loob täiesti uued võimalused mitte ainult Hiiumaa külastajate jaoks, vaid edendab veeliiklust ka naaberpiirkondade vahel, sealhulgas Saaremaa, Gotlandi ja Rootsi Stockholmi piirkonnaga.

Kalana-Kõpu piirkonnas on kiiresti kasvanud noorte perede arv, mis toob kaasa ootused elukeskkonna kvaliteedile, sealhulgas ka esmavajalike teenuste kättesaadavus. Juba on tekkinud uusi ettevõtteid ja algatusi, näiteks märgiti White Guide nimekirjas ära restoran Kalana ÄÄR. Koos sadama käivitamisega on oodata uute teenuste loomist juba olemasolevate ettevõtjate poolt, aga ka uute ettevõtmiste teket, nagu näiteks paadirent, kalastus- ja sukeldumisretked ja meresõidukoolitus.

Seeläbi aitab Kalana sadama projekt kaasa Eesti regionaalpoliitika programmi ühele olulisemale eesmärgile, soodustades inimeste tagasipöördumist piirkondadesse väljaspool pealinna. Laiemalt võttes suurendab parem teenuste tase väikesadamates elukeskkonnaga rahulolu kõigi veeliiklejate hulgas, andes kogemuse, et ka suurtest linnadest eemal on meil sadamateenused, merekultuur ja kohalik elu heal tasemel.

Tagasi üles