L, 4.02.2023

Eesti saab EL-ilt kalanduse ja vesiviljeluse arenduseks 97 miljonit

BNS
Eesti saab EL-ilt kalanduse ja vesiviljeluse arenduseks 97 miljonit
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Aravuse kalakasvandus. Pilt on illustreeriv
Aravuse kalakasvandus. Pilt on illustreeriv Foto: Meelis Meilbaum

Euroopa Komisjon võttis reedel vastu EL-i kalandusele ja vesiviljelusele suunatud fondi Eesti programmi, et rakendada ühise kalanduspoliitika ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke; Eesti programmi rahaliste vahendite kogusumma aastateks 2021–2027 on 139,1 miljonit eurot, sellest EL-i panus 97,4 miljonit eurot.

Programmi eesmärk on tugevdada kalandus-, vesiviljelus- ja töötlemissektorit, selleks toetatakse teadusuuringuid, innovatsiooni ja teadmussiiret, oskuste arendamist ja kaasaegse tehnoloogia kasutamist. Suurte turuhäiretega toimetulekuks nähakse sektoritele ette erakorraline toetus, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

34 protsenti programmi raames eraldatavast summast läheb komisjoni esinduse sõnul säästva kalanduse arenguks ja vee bioloogiliste ressursside kaitseks, 38 protsenti investeeritakse säästvasse vesiviljelusse ning kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemisse ja turustamisse ning 22 protsenti on ette nähtud kestliku meremajanduse edendamiseks rannikualadel.

Rohepöörde elluviimiseks toetatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni, mille eesmärk on vähendada süsinikuheidet, vahetada välja kalalaevade mootorid, investeerida energiatõhususse ja päikesepaneelidesse. EL-i toetusest 47 protsenti läheb kliimamuutustega võitlemiseks, 51 protsenti keskkonnakaitseks ja 21 protsenti elurikkuse kaitseks.

Programm toetab sektori digipööret, sest aitab parendada digioskusi ja pidada sammu tehnoloogia arenguga ning toetab digitehnoloogia võimalikult laialdast kasutamist kontrolli ja jõustamise valdkonnas. Väikesemahulise rannapüügi sektor saab toetust digioskuste arendamiseks ning digitaalsete müügikanalite loomiseks ja laiendamiseks.

Toetatakse ka meetmeid, mis aitavad säilitada elurikkust ja ökosüsteeme ning vähendada mereprügi, näiteks selektiivsemad püügivahendid, kudemisalade ja kalade rändeteede taastamine, invasiivsete liikide tõrje, merekeskkonna alaste teadmiste suurendamine ja mereprügi kogumine. Lisaks toetab Eesti programm rannikumajanduse arengut ja selle mitmekesistamist.

Märksõnad
Tagasi üles