N, 2.02.2023

MTA tellitud uuring: Eesti elanike maksutahe on kõrge

BNS
MTA tellitud uuring: Eesti elanike maksutahe on kõrge
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Inimesed annavad raha välja senisest ettevaatlikumalt.
Inimesed annavad raha välja senisest ettevaatlikumalt. Foto: Toomas Huik

Maksu- ja tolliameti (MTA) tellimusel läbi viidud maksutahte uuringust selgus, et 91 protsenti Eesti elanikest tunneb, et maksude maksmine on nende kui kodanike tähtis kohustus ning 90 protsenti inimestest mõistab, et maksude eest saadakse riigilt vastu teenuseid.

«Maksusüsteemis ei ole viimastel aastatel suuri muutusi olnud. See on inimestele tuttav ja maksutahe, mille üks osa on teadlikkus, seega kõrge,» ütles maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi.

2022. aasta maksutahte uuringust selgus, et 93 protsenti elanikest maksab kõik maksud enda sõnul alati korrektselt ära ning 96 protsenti maksab need enda sõnul alati õigeaegselt. 88 protsenti inimestest teab, kuidas makse maksta ja mille pealt peab makse tasuma ning 90 protsenti teab, et maksude eest saadakse riigilt vastu teenuseid. Siiski 20 protsenti elanikest arvab, et maksude tasumist on lihtne vältida.

«Üks olulisemaid tulemusi uuringust, mida peame oma järgmise aasta tegevuste planeerimisel arvesse võtma, on seos maksutahte ja majandusliku elujärje vahel. Mida raskem on inimestel, seda ahvatlevam tundub maksukohustusest kõrvale hoidmine. See saab eriti määravaks majanduslanguse perspektiivis,» lisas ta.

Nii nagu varasemalt, on ka 2022. aastal saanud MTA kõige kõrgemad hinnangud asutuse usaldusväärsusele ja efektiivsusele, kõige enam on paranenud hinnang koostööle ja inimeste juhendamisele suunatusele.

«Kõige enam on paranenud hinnang meie koostöövalmidusele ja klienditeeninduses võetud juhendavale suunale. See näitab, et nõustav ja toetav lähenemine meie klienditoe poolt on vilja kandnud ning maksu- ja tolliameti poole pöörduvad inimesed tunnevad, et koostöö laabub. Võime Eesti inimeste hinnangutega igati rahule jääda, see on sihipärase töö tulemus ja seda tuleb jätkata,» ütles Uukkivi.

Hinnangud MTA usaldusväärsusele ja efektiivsusele on jätkuvalt kõrged.

Maksutahte uuringut viiakse MTA tellimusel läbi juba viiendat aastat, seekord oli uuringu läbiviijaks KantarEmor ning kokku küsitleti 1329 elanikku.

Maksutahte uuringu eesmärk on välja selgitada 15–74-aastaste Eesti elanike hoiakud ja uskumused maksude maksmise, MTA, maksualaste normide, riskide ja karistuste ning Eestis kehtiva maksusüsteemi osas. Uuring võimaldab hinnata viimaste aastate jooksul toimunud arenguid võrdluses aastatel 2018–2021 läbi viidud maksutahte uuringu tulemustega ning annab seeläbi MTA-le sisendi valdkonna edasiseks arendamiseks.

Märksõnad
Tagasi üles