L, 4.02.2023

Jäätmete teke suurenes koroonaajal plahvatuslikult

PM Majandus
Jäätmete teke suurenes koroonaajal plahvatuslikult
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Prügi tootmine kasvas möödunud aastal oluliselt.
Prügi tootmine kasvas möödunud aastal oluliselt. Foto: Dmitri Kotjuh

Kodumajapidamises tekkivate jäätmete hulk kasvab järjekindlalt: kui enne Covid-19 pandeemia algust vähenes olmejäätmete teke, jõudis see juba 2020. aastal tagasi endisele tasemele ja 2021. aastal juba tõusis oluliselt. Järsult suurenes ka muude jäätmete, näiteks ehitusjäätmete teke.

Aastatel 2000–2017 kahekordistus Eestis jäätmete teke 11,6 miljonilt tonnilt 25,2 miljoni tonnini, teatas keskkonnaagentuur. Selle üks põhjus on põlevkivitööstuse jäätmete mahu suurenemise. 2017. aastal moodustas 80,4 protsenti jäätmete koguhulgast just põlevkivi tuhk. Vaatamata ajutisele vähenemisele aastatel 2018–2020, on põlevkivitööstuse jäätmetekke tase alates 2021. aastast kiiresti taastunud, seda ka energiaressursside nõudluse kasvu tõttu.

Samas kasvab eramajapidamistes prügi liigiti kogumine, mis võimaldab rohkem jäätmeid taaskasutusse suunata. Näiteks häid tulemusi näitab biojäätmete ehk köögi-, toitlustus- ja aiajäätmete liigiti kogumine, kuna kohalikud omavalitsused tegelevad aktiivselt nende eraldi kogumise ja töötlemiseks üleandmisega. Uuendatud jäätmemajanduse näitajate järgi vähenes Eestis jäätmete ladestamine prügilasse eelmiseks aastaks 34 protsendile ja taaskasutatud prügi hulk suurenes.

Ka pakendite kogumine ja taaskasutus on keskkonnaagentuuri andmetel praeguseks väga heal tasemel. Osa pakenditest põletatakse koos segajäätmetega elektri ja soojuse tootmiseks, ent viimase kahe aasta jooksul on üle 90 protsendi kogutud pakenditest taaskasutatud. Osaliselt on selle põhjuseks suurtes kogustes klaasijäätmete taaskasutamine. 2020. aasta seisuga läks umbes 71 protsenti tekkivatest pakenditest materjalina ringlusesse. 

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetega paistab olukord Eestis samuti hea. Vaatamata sellele, et veel ei ole saavutatud eesmärki koguda 65 protsenti turule lastud elektroonikast tagasi, on agentuuri andmeil trendina näha, et igal aastal kogutakse üha rohkem elektroonikajäätmed liigiti. 2020. aastal koguti kokku ja seejärel töödeldi ligi 12 000 tonni elektroonikajäätmeid.

Elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad vastutavad elektroonikajäätmete kogumise ja taaskasutamise eest. Sõltumata sellest, kas need jäätmed anti üle jaemüügipunktides, jäätmejaamades või muudes kogumiskohtades, saadetakse kõik elektriseadmed edasiseks sorteerimiseks ja lahtivõtmiseks. Tekkivad materjalid antakse töötlemisse spetsiaalsetesse tehastesse ning kui vähegi võimalik, siis suunatakse  saadud materjalid ringlusse, muu hulgas uute elektriseadmete tootmiseks.

Märksõnad
Tagasi üles