Tallinn tõstab õpetajate palka

BNS
Copy
Tallinna Humanitaargümnaasium
Tallinna Humanitaargümnaasium Foto: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix

Tallinna järgmise aasta eelarve eelnõu märksõnadeks haridusvaldkonnas on kooli- ja lasteaiaõpetajate palgatõus, haridusasutustes toidukulu piirmäära tõstmine ning investeeringud.

Õpetajate, tugispetsialistide, õpetaja abide, aga ka haridusasutuste muu personali palgatõusuks on järgmisel aastal ette nähtud täiendavaid vahendeid 23,5 miljonit eurot. Täpne palgamäära kasv sõltub ametikohast, kuid jääb see 10–24 protsendi vahele.

Linnaeelarve eelnõu järgi tõuseb 1. jaanuarist sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär 1,80 eurolt 2,70 eurole ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär 2 eurolt 3 eurole päevas. Toidukulude katmiseks lasteaedades on 2023. aasta eelarvesse kavandatud 9,2 miljonit eurot. Koolilõuna maksumust tõstetakse täiendavalt 24 sendi võrra 1,80 eurole. Täiendavalt riigi toetusele kavandatakse koolilõuna kulude katteks linna eelarvest eraldada 6,4 miljonit eurot.

Tuleva aasta haridusvaldkonna investeeringud on teede ja tänavate kõrval suurima osakaaluga, moodustades kavandatud investeeringute kogumahust 22,6 protsenti ehk 49,2 miljonit eurot.

2023. aastal valmib Mustamäe huvikooli uus hoone. Kooli vana maja lammutati ja asemele ehitatakse uus hoone, mis vastab huvikooli vajadustele ja selleks on eelarves kavandatud 2 miljonit eurot. Järgmisel aastal lõppeb ka Tallinna kunstikooli renoveerimine, milleks on kavandatud ligi 4,5 miljonit eurot.

Lasteaedade renoveerimisse ja projekteerimistöödesse panustab Tallinn järgmisel aastal ligi 30,2 miljonit eurot. Järgmisel aastal avatakse pärast tervikrenoveerimist Vindi, Rõõmupesa, Asunduse, Kellukese ja Merivälja lasteaiad. Ehitustöödega alustatakse Kristiine, Männiku, Magdaleena, Männimudila ja Maasika lasteaedades.

Projekteerimistöödega alustatakse või jätkatakse veel neljas lasteaias, sealhulgas uue Manufaktuuri lasteaia ja Veerise lasteaia juurdeehituse projekteerimisega. 2 miljonit eurot on kavandatud lasteaedade remonttöödeks ja territooriumide korrastamiseks. Koolidele on selleks planeeritud 2,25 miljonit eurot.

Uued koolihooned

2023. aastal alustatakse või jätkatakse mitme koolihoone projekteerimisega: huvikeskuse Kullo uus hoone, Westholmi gümnaasiumi ja Tallinna reaalkooli juurdeehitused, Heleni kooli, Nõmme gümnaasiumi põhikooli vana hoone renoveerimine ja juurdeehitus ning Nõmme põhikool. Projekteerimistöödeks on planeeritud 3,85 miljonit eurot.

Lisaks on kavas järgmisel aastal remontida Vanalinna hariduskolleegiumi hoonete fassaadid, alustada Tartu maantee 23 hoone renoveerimisega 21. koolile täiendavate õpperuumide loomiseks. Nendeks töödeks on ette nähtud 1,75 miljonit eurot. Pealinna haridusasutuste kütte- ja ventilatsioonisüsteemide parendustöödeks on järgmiseks aastaks planeeritud 1,2 miljonit eurot.

Tallinna 2023. aasta linnaeelarve peab heaks kiitma linnavolikogu. Volikogule esitatud linnaeelarve eelnõu on kogumahuga 1,14 miljardit eurot, mis on 66,5 miljonit eurot ehk 6,2 protsenti enam kui 2022. aasta täpsustatud eelarves.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles