Euroopa Komisjon tuli gaasi hinnatõusu piiramiseks välja uue ettepanekuga

PM Majandus
Copy
Gaasipliit
Gaasipliit Foto: Ants Liigus

Euroopa Komisjon tuli teisipäeval välja energiakriisi lahendamiseks välja uue ettepanekuga, kuidas  kaitsta tarbijaid liiga kõrgele kerkivate gaasihinade eest: turukorrigeerimismehhanismi, mis lubab gaasihindade äärmusliku tõusu korral gaasiturgudel automaatselt sekkuda.

Mehhanismi eesmärk on on vähendada Euroopa gaasiturgude volatiilsust ning tagada samal ajal gaasivarustuskindluse.

Kavandatava mehhanismiga kehtestatakse TTFi (Title Transfer Facility) tuletisinstrumentide turul kaubeldava gaasi järgmise kuu ohutuks hinnalaeks 275 eurot. TTFi gaasibörs on ELi kõige levinum gaasihinna võrdlusalus ning sellel on keskne roll Euroopa gaasi hulgimüügiturul. Mehhanism käivituks automaatselt, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

  • TTFi lähima aegumiskuupäevaga tuletisinstrumendi arveldushind ületab kahe nädala jooksul 275 eurot;
  • TTFi hinnad on kahe nädala jooksul kümnel järjestikusel kauplemispäeval 58 eurot kõrgemad kui veeldatud maagaasi (LNG) võrdlushind.

Kui need tingimused on täidetud, avaldab Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) viivitamata Euroopa Liidu Teatajas turukorrektsiooniteate ning teavitab sellest komisjoni, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet (ESMA) ja Euroopa Keskpanka. Korrigeerimismehhanism jõustub järgmisel päeval ja vastu ei võeta enam tellimusi TTFi lähima aegumiskuupäevaga tuletisinstrumentidele, mis ületavad kehtestatud hinnalage. Mehhanismi saab aktiveerida alates 1. jaanuarist 2023.

Kaitsemeetmed varustuskindluse ja turu stabiilsuse tagamiseks

Kavandatav nõukogu määrus sisaldab kaitsemeetmeid, et vältida häireid energia- ja finantsturgudel. Varustuskindluse häirete vältimiseks kehtib hinnalagi ainult ühe futuuritoote (TTFi lähima aegumiskuupäevaga tooted) suhtes. Seega saavad turuosalised jätkuvalt rahuldada nõudlust ning hankida gaasi hetketurult ja börsiväliselt. Et gaasinõudlus ei suureneks, peavad liikmesriigid kahe nädala jooksul alates korrigeerimismehhanismi käivitamisest teatama, milliseid meetmeid nad on võtnud gaasi- ja elektritarbimise vähendamiseks. Lisaks teevad ESMA, Euroopa Keskpank, ACER, gaasikoordineerimisrühm ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik (ENTSOG) pidevat järelevalvet.

Selleks et reageerida hinnalae võimalikele soovimatutele tagajärgedele, nähakse ettepanekuga ette, et mehhanismi võib igal ajal peatada. See võib juhtuda:

  • automaatselt, mehhanismi seiskamisega, kui selle kasutamine ei ole enam põhjendatud olukorraga maagaasiturul, nimelt juhul, kui TTFi hinna ja LNG hinna vahe tingimus ei ole enam täidetud kümne järjestikuse kauplemispäeva jooksul;
  • komisjoni peatamisotsusega, kui tehakse kindlaks ohud, mis mõjutavad liidu varustuskindlust, nõudluse vähendamist, ELi-siseseid gaasivooge või finantsstabiilsust.

Komisjonil on ka võimalus takistada mehhanismi käivitamist juhul, kui asjaomased asutused, sealhulgas Euroopa Kekspank, hoiatavad selliste ohtude eest.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles