Europarlamendi otsus: 2026. aastaks olgu suurte börsifirmade juhtkonnas rohkem naisi

PM Majandus
Copy
2026.aasta juuliks peab vähemalt 250 töötajaga börsifirmade juhtkonnas olema rohkem naisi.
2026.aasta juuliks peab vähemalt 250 töötajaga börsifirmade juhtkonnas olema rohkem naisi. Foto: Unsplash.

2026. aasta juuliks peavad kõik Euroopa Liidus tegutsevad börsil noteeritud vähemalt 250 töötajaga ettevõtted tagama naiste suurema esindatuse juhtkonnas.

Euroopa Parlament kiitis teisipäeval lõpuks heaks ettevõtete juhtkonna soolise tasakaalu direktiivi, mille kallal töötati kümme aastat. Direktiivi eesmärk on parandada juuliks 2026 suurettevõtete juhtorganite soolist tasakaalu ning muuta karjäärivõimalused võrdsemaks ja läbipaistvamaks.

«Me anname naistele lõpuks suuremad šansid pääseda suurettevõtete tüüri juurde ning parandame ähiühingute juhtimist. Naised on uuendusmeelsed, targad, tugevad ja võimekad. Meeste maailmas on neil aga raske juhtivatele ametikohtadele pääseda. See direktiiv kõrvaldab nende teelt suurimad takistused ning muudab karjääri tegemise läbipaistvamaks ja pädevuspõhisemaks,» lausus naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportöör Evelyn Regner.

Näiteks tegevjuhtkonda mittekuuluvate liikmete seas peab sooline tasakaal 2026. aasta juuliks olema vähemalt 40:60 ning tegevjuhtkonna liikmete seas vähemalt 33:67. Juhtorganisse pääsemise põhikriteeriumiks jääb endiselt kandidaadi pädevus.

Börsil noteeritud ettevõtted peavad kord aastas esitama teabe juhtorganite soolise tasakaalu kohta ning vajaduse korral selgitama, kuidas nad kavatsevad seda parandada. Teave peab olema kergesti leitav ka ettevõtte veebisaidilt.

Direktiiv kehtib ainult ettevõtetele, millel on rohkem kui 250 töötajat.

Õigusakt avaldatakse  Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub 20 päeva pärast seda. Liikmesriigid peavad uued sätted oma õigusesse üle võtma kahe aasta jooksul.

Karistused

Ettevõtetele, kes uusi norme ei täida, tuleb kehtestada hoiatavad ja proportsionaalsed karistused, näiteks trahvid. Kui ettevõtte juhtorgani koosseis ei vasta direktiivi nõuetele, võib kohus nõuda juhtorgani laialisaatmist.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles