K, 8.02.2023

Euroopa Komisjon võtab käsile lühiajalise majutuse pakkujad

BNS
Euroopa Komisjon võtab käsile lühiajalise majutuse pakkujad
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Euroopa Komisjon tahab hakata reguleerima Airbnb majutust.
Euroopa Komisjon tahab hakata reguleerima Airbnb majutust. Foto: Andre M. Chang

Esmaspäeval võttis Euroopa Komisjon vastu määruse ettepaneku, et suurendada lühiajalise majutuse renditeenuste läbipaistvust ja aidata ametiasutustel tagada selle valdkonna tasakaalustatud areng turismisektoris.

Kuigi lühiajalise majutuse broneerimisel on majutuse pakkujate ja turistide jaoks palju eeliseid, võib see tekitada muret teatavatele kohalikele kogukondadele, kes peavad toime tulema taskukohaste eluasemete vähesusega, teatas komisjoni esindus Eestis. Uute õigusnormidega tahetakse parandada majutuse pakkujatelt ja veebiplatvormidelt andmete kogumist ja jagamist. See omakorda aitaks kujundada mõjusat ja proportsionaalset kohaliku tasandi poliitikat, et tegelda lühiajalise majutuse renditeenuste sektori probleemide ja võimalustega.

Uued kavandatavad õigusnormid aitavad suurendada lühiajalise majutuse pakkujate kindlakstegemise, tegevuse ja nende suhtes kehtivate õigusnormide läbipaistvust ning lihtsustavad majutuse pakkujate registreerimist. Samuti tegelevad nad veebiplatvormide andmejagamise praeguse killustatusega ja peaksid lõppkokkuvõttes aitama ära hoida ebaseaduslikke kuulutusi.

Uue kavandatud raamistikuga ühtlustatakse majutuse pakkujate ja nende poolt lühiajalisele rendile antava kinnisvara registreerimise nõuded, kui riiklikud ametiasutused neid kehtestavad, kusjuures registreerimissüsteemid peavad olema täielikult veebipõhised ja kasutajasõbralikud. Kui majutuse pakkuja on registreeritud, peaks ta saama kordumatu registreerimisnumbri.

Samuti täpsustatakse õigusnorme, et tagada registreerimisnumbrite kuvamine ja kontrollimine ehk veebiplatvormid peavad majutuse pakkujate jaoks hõlbustama registreerimisnumbrite kuvamist oma platvormidel. Lisaks peavad nad pisteliselt kontrollima, kas majutuse pakkujad on registreeritud ja kuvavad õigeid numbreid. Ametiasutustel on võimalik registreerimisnumbrid peatada ja nõuda platvormidelt nõuetele mittevastavate majutuse pakkujate nimekirjast kustutamist.

Ühtlustatakse ka andmete jagamist veebiplatvormide ja avaliku sektori asutuste vahel. Veebiplatvormid peavad kord kuus ja automaatselt jagama ametiasutustega andmeid renditud ööde ja külaliste arvu kohta. Väikeste ja mikroplatvormide jaoks on ette nähtud lihtsamad aruandlusvõimalused. Ametiasutustel on võimalik neid andmeid saada riiklike ühtsete digitaalsete juurdepääsupunktide kaudu.

Võimaldatakse andmete taaskasutamist koondkujul nõnda, et kogutavad andmed annavad koondandmetena panuse Eurostati koostatavasse turismistatistikasse ja neid kasutatakse tulevases Euroopa turismialases andmeruumis. Lõpuks on kavas luua ka tõhus rakendamisraamistik, mille rakendamist jälgivad liikmesriigid ja kehtestavad asjakohased karistused määrusest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest.

Euroopa Parlament ja nõukogu arutavad komisjoni ettepanekut enne, kui selle vastu võtavad. Pärast õigusakti vastuvõtmist ja jõustumist on liikmesriikidel kaks aastat aega, et luua andmevahetuseks vajalikud mehhanismid.

Märksõnad
Tagasi üles