Riik maksab kinni «edutreenerite» koolitusi

, ajakirjanik
Copy
Töötukassa kaudu saab minna koolitustele, mille kestus on kuni üks aasta ja maksumus ei ületa 2500 eurot.
Töötukassa kaudu saab minna koolitustele, mille kestus on kuni üks aasta ja maksumus ei ületa 2500 eurot. Foto: Майлийс Оллино / Pärnu Postimees
  • Tänapäeval on NLP suur äri, kus on palju kursuseid ja isikliku arengu programme.
  • Töötukassa ei rahasta enam isikliku arengu kursuseid, mille sisu ei ole teaduslikult põhjendatud.

Augustis avaldas riigikontroll analüüsi, mis kinnitas, et riiklikus täiskasvanuhariduse süsteemis on palju vajakajäämisi.

«Kuigi töötukassa pakub järjest rohkem koolitusi ja sellele kulub aina rohkem raha, pole töötukassal õrna aimugi, kas koolitusest on uue töö leidmisel kasu,» seisab aruandes. «Aasta jooksul pärast koolitust naasis kolmveerand töötutest tööturule, seejuures vähem kui pooled leidsid õpitavaga seotud töö.»

Otsustasime vaadata, kas töötukassa pakutavate kursuste hulgas on selliseid, mis oleksid edaspidise töölesaamise mõttes kahtlased. Kas töötutele õpetatakse näiteks, kuidas olla edukas ja kuidas seda edu teistele õpetada?

Õppige kootsingut ja supervisiooni

Vaatame kursuste ja partnerettevõtete nimekirja rubriigis «juhtimine ja haldus» ning leiame ettevõtte Metacode, mis koolitab oma Meta Leaderi koolituskeskuses professionaalseid kootse ehk juhendajaid.

See ei ole odav: programm «APC professionaalne koots» on saadaval veebikursuse, standard- ja VIP-kursusena. Tunnid toimuvad ainult vene keeles. Aasta alguses toimusid kursused ka Tallinnas, kuid viimasel ajal pakub KB koolitusi vaid Narvas. Venekeelne veebikursus maksab 790 eurot 320 tunni eest, standard 1200 eurot 320 tunni eest. VIP-kursuse 320 tunni eest tuleb aga välja käia juba 1750 eurot.

Mida pakutakse selle raha eest töötutele või neile, kes soovivad omandada uut kvalifikatsiooni? Korraldaja kirjutab oma programmi kohta järgmist: ««APC professionaalne koots» on sertifitseeritud, klassikaline koolitusprogramm professionaalsete kootside ettevalmistamiseks, mis sisaldab kaht sertifikaadi taset «Associated Coach APC» ja «Professional Coach APC». Programm sisaldab koolitust süsteemse, individuaalse, meeskonna-, äri-, ümberkujundava kootsingu alal. Programm sisaldab individuaalset juhendamist, assisteerimist, supervisiooni, kootsingu treeninguid, osalejate praktilist tööd ja sertifitseerimist.»

Arusaadavaid sõnu on siin vähe, aga proovime mõista, kes ja mida kursustel õpetab. Koolitus viiakse läbi vastavalt Association of Professional Coachesi (APC) standarditele, väljastatakse sertifikaat «Professional Coach APC».

Sertifitseerimine vastavalt enda standarditele

Selle venekeelse professionaalsete kootside assotsiatsiooni asutasid 2016. aastal Eestis Kirill Prištšenko, Natalia Stepanenko ja grupp kootsingu kursuse lõpetajaid. Prištšenko on selle ühenduse president. Ta on ka vastavat koolitust pakkuva ettevõtte Metacode asutaja. Seega on meil firma, mis pakub professionaalsetele kootsidele standardit ja sertifikaati oma süsteemi järgi, mille firma omanik ise välja mõtles.

Muidugi pole see keelatud, kuid Prištšenko asjatundlikkuse osas tekivad kahtlused. Kontrollime, milline haridus on keskuse kootsidel. Koolituskeskuse veebisaidil on diplomid, mille on saanud assotsiatsiooni asutaja ja president Prištšenko. Näeme, et tema praktilise psühholoogiaharidus seisneb selles, et ta on ICTA sertifitseeritud ja akrediteeritud neurolingvistilise programmeerimise (NLP) meisterkoolitaja, NLP meister-praktik. ICTA on organisatsioon, mis väljastab diplomeid NLP koolitajatele.

Prištšenkol on ka rahvusvahelise koolitajate ja kootside assotsiatsiooni ICTA ning enda APC antud õigus sertifitseerida NLP valdkonna spetsialiste. Prištšenko on ka «Enneagrami meister». Saanud kõik need tunnistused, õpetab Prištšenko oma YouTube'i kanalil, kuidas töötada enesehinnanguga, mis on edu peamine saladus ja kuidas käivitada isiklik kasv.

Prištšenko ärialane haridus on MBA kraad Edinburghi MMU Business Schoolist. 2015. aastal õppis ta veebis 60 tundi finantsjuhtimist, äriprotsesside juhtimist, personalijuhtimist ja veel seitset ainet ning temast sai spetsialist, kes võib õpetada «eduka elu stiili», õpetada, «kuidas püstitada eesmärk ja saavutada mis tahes suur eesmärk» («как ставить задачу и достигать любую большую цель» – videotunni nimetus kõlab täpselt nii – toimetuse märkus), samuti õpetada, kuidas hüpnoosi kasutada. Hüpnoos ja neurolingvistiline programmeerimine kuuluvad psühholoogia valdkonda ja tahaks kindel olla, et selliste asjade meistril on erialane haridus.

Koots ei ole psühholoog, ta õpetab elama

NLP meistri lehel pole ainsatki viidet traditsioonilise ülikooli psühholoogiadiplomile. Seal pole mainitud ainsatki erialast diplomit, mis poleks kootsinguga seotud. Samasugune pilt avaneb ka seoses koolituskeskuse Meta Leader teiste juhtivate koolitajate diplomitega. Kõik koolitaja Natalia Vihhareva diplomid, mis on keskuse veebisaidil esitatud, on välja antud ICTA assotsiatsiooni ehk samasuguste NLP kootside poolt, nagu ta ise. Psühholoogia eriala ülikoolidiplomit seal ei ole.

Koolitaja Natalia Rogovaja on praegu kirjas lektorina Narva kursustel, mida sel aastal pakub töötukassa. Kõik tema diplomid, mis on esitatud keskuse Meta Leader kodulehel, on välja andnud kas Meta Leaderi keskus ise ehk siis Rogovaja töökoht või neurolingvistiliste programmeerijate assotsiatsioon ICTA.

Tatjana Gazukina on lisaks NLP meistri diplomile saanud Eesti-Ameerika Ärikolledži diplomi rahvusvaheliste majandussuhete erialal. Ka Gazukinal pole psühholoogi kvalifikatsiooni, kuid kõigist keskuse lehel esitletavatest koolitajatest on ta ainuke, kes on saanud diplomi NLPga mitteseotud rakenduserialal ja on õppinud traditsioonilise ülikooli statsionaarses osakonnas. Küsimuse peale, kuidas vastab koolitajate haridus täidetavatele ülesannetele, selgitas keskuse Meta Leader projektijuht Argo Toater meile: «Keskuse koolitajatel on vastav haridus meie keskuse läbiviidavate kursuste läbiviimiseks.»

Psühholoogia eriala diplomi puudumine neurolingvistilise programmeerimise ja hüpnoosi (!) koolitajatel pole aga veel kõige huvitavam nüanss. Palju huvitavam on, et sedasama NLPd, mille diplomeid väljastab kootside assotsiatsioon, ametlik psühholoogia ei tunnista, vaid peab pseudoteaduseks.

Milles on meisterkoots edukas olnud?

Näiteks psühholoogiadoktor, professor Gareth Roderick-Davies nimetas seda oma neurolingvistilise programmeerimise uurimuses kargokultuseks psühholoogias. Roderick-Davies kirjutab, et NLP on inimestevahelise suhtlemise oskuste õpetamise populaarne vorm. 1970. aastatel tekkinud meetodi rajajad väitsid, et teavad, kuidas inimene töötleb informatsiooni teda ümbritseva maailma kohta. Meetod demonstreeris end kiiresti suhtlusvahendi ja iseseisva psühhoteraapia vormina.

Tänapäeval on NLP suur äri, kus on palju kursuseid, isikliku arengu programme, terapeutilisi ja hariduslikke sekkumisi. «Kuid kolm aastakümmet pärast teooria loomise algust ei ole NLP-l ikka veel usaldusväärset teaduslikku alust ja teadlastel ei ole õnnestunud leida tõendeid selle tõhususe kohta, mis poleks anekdootlikud.»

Kirill Prištšenko on lisaks enneagrami meister. Nagu Vikipeedia ütleb, on isiksuse enneagram samuti isiksusetüüpide ja nendevaheliste suhete pseudoteaduslik kontseptsioon: «Enneagrami mudelit kritiseeritakse subjektiivsete tõlgenduste lubamise pärast, mis muudab selle teadusliku kontrollimise ja valideerimise keeruliseks.»

Kootside kollektiiv eesotsas APC presidendi Kirill Prištšenkoga (keskel).
Kootside kollektiiv eesotsas APC presidendi Kirill Prištšenkoga (keskel). Foto: Metaleader.ee

Pöördusime selguse saamiseks spetsialistide poole. Praktiseerivad psühhoterapeudid on kinnitanud, et NLPd ja isiksuse tüpoloogiat ei maksa tõsiselt võtta. Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi doktoriõppe programmijuht Jüri Allik suhtus NLP ja tüpoloogiate teooriatesse kõige radikaalsemalt. Ta nimetas NLPd pseudoteaduslikuks teooriaks ja kelmuseks, mis tuleb kindlasti paljastada.

Alliku sõnul on inimestel endal vahel hea meel, et neid petetakse, mistõttu selliste teooriate populaarsus ei lange. Ta selgitas meile, et NLP pole ainuke inimprobleemide arvelt raha tegev äri. Veel on olemas Myers Briggsi isiksusetüpoloogia (MBTI), mis toob samuti selle nn ajuparandamise äri omanikule igal aastal miljoneid, nagu ka NLP.

Nagu juba mainisime, on Metacode töötukassa partner ja pakub juhtimiskoolitusi. Veel enam, see pole ainus kootsingu ja NLP koolitusfirma, mis töötukassaga koostööd teeb. Näiteks Meta-Profit on samuti spetsialiseerunud NLP-le ja on töötukassa kaudu inimesi koolitanud. Tõsi, ettevõtte direktor selgitas meile, et viimasel ajal ei ole töötukassa kaudu õpilasi tulnud.

Meta Leaderi projektijuht Argo Toater täpsustas, et ei nõustu pseudoteaduse definitsiooniga. «Oluline on, et nende suundade loojad ei esitlenud neid meetodeid ametliku teadusena,» ütleb Toater. «Nimetada pseudoteaduseks midagi, mis ise end teadusena ei esitle, on vale. Meie kool ei esinda neid suundi teaduslikena. Meie arvates on NLP ja Enneagram tõhusad vahendid, mida saab praktikas kasutada ja mis toimivad. See võib kedagi häirida ja sellest juba piisab, et NLPd avalikult pseudoteaduseks nimetada.»

Meie küsimusele, kas keskuse kootsid ise kasutavad koolitustel NLPd, vastas Toater: «Peamiselt õpetavad meie koolitajad treeninguvormis. Igal koolitajal on oma õpetamisstiil. Nad kasutavad mitmesuguseid õppemeetodeid ja -vorme. Meie keskuses treenimise põhieesmärk on oskuse kujundamine.»

Riigi partneriks saada pole keeruline

Töötukassa esindaja selgitas, et keskuse kodulehel on info selle kohta, kes selliseid kursuseid vajavad: need, kes ise kootsiks saada kavatsevad, algajad koolitajad, juhid, kes soovivad parandada suhtlust oma alluvatega, müüjad ja lapsevanemad, kes soovivad parandada suhteid lastega.

Meie küsimuse peale, kas ettevõtte koolitajatel on vastava valdkonna (psühholoogia) kõrgharidus, tunnistas töötukassa esindaja ausalt, et tal puudub info koolitajate kvalifikatsiooni kohta, kuid seda ei nõutagi. Töötukassa jaoks on oluline, et ettevõte oleks kantud haridusasutuste registrisse kui kvalifikatsiooni tõstmise teenuse pakkuja.

Tuleme tagasi riigikontrolli aruandes mainitud täiskasvanute kursuste lõpetaja võimaliku töölerakendamise küsimuse juurde. Kui küsisime, kui paljud kursuste lõpetajad on saanud professionaalseks kootsiks ja sellest elatuvad, olles tulnud töötukassast õppima, selgitas Argo Toater, et ettevõte on töötukassa partner olnud vaid kolm aastat. «Õppeasutus ei vastuta lõpetajate edasise tööleasumise eest, seega puudub meil lõpetajate kohta käiv statistika,» ütles Toater.

Töötukassa andmetel rahastasid nad aastatel 2019–2021 13 inimese koolitamist professionaalsete kootside kursusel kokku 16 752 euro eest. Osa inimesi maksab koolituse eest ise: 2021. aastal oli ettevõtte käive 104 599 eurot. Samal ajal maksti palka ühele töötajale, kes on ühtlasi ka ettevõtte juht. Kirill Prištšenko äri on tõepoolest edukas: veidi üle saja tuhande suuruse käibe juures oli kasum 44 120 eurot!

«Kootsingus on olulised meetodid, mis sobivad konkreetsele kliendile»

Aleksandr Kotšubei

koots, NLP koolitaja, Meta-Profit OÜ juht

Kootsingus või supervisioonis on kasulik kasutada meetodeid, mis sobivad konkreetsele kliendile. Mida rohkem meetodeid on arsenalis, seda lihtsam on kliendiga koostööd teha. Me kasutame meetodite, tehnikate kogumit ega pea rangelt kinni raamistikust, mis võib olla ühes või teises (või ainult ühes!) meetodis.

Mis puudutab tunnustamist või mittetunnustamist (NLP kui teaduse tunnustamist – toimetuse märkus), siis igal meetodil on oma hästi töötavad tehnikad. Ja kui koots oskab neid kasutada, siis lõpuks see kliendi jaoks ka toimib.

Meie ettevõte asutati 1996. aastal, seega oleme ühel või teisel ajal koostööd teinud peaaegu kõigi suurettevõtetega – kõiki ei jõua loetledagi. Me oleme töötukassa partner, kuid viimasel ajal pole meil olnud kliente, kelle eest töötukassa maksaks.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles