Tee-ehitajad: alarahastus annab hoobi Eesti konkurentsivõimele

BNS
Copy
Taristuehituse Liidu meeleavaldus Toompeal
Taristuehituse Liidu meeleavaldus Toompeal Foto: Sander Ilvest

Tänasel meeleavaldusel Tallinnas Toompea lossi ees andis Eesti Taristuehituse Liit (ESTEL) riigikogu juhatusele üle pöördumise, milles juhitakse tähelepanu teedevõrgu alarahastamisest ja pika plaani puudumisest tulenevatele mõjudele nii Eesti inimestele, ettevõtetele, ehitussektorile kui ka riigi majandusele tervikuna.

Pöördumise luges ette taristuehituse liidu juhatuse liige Veiko Veskimäe, tuues välja, et taristu ja selle osana teedevõrk peavad suutma pakkuda turvalist, kaasaegset ning meeldivat elukeskkonda.

«Viimase 30 aasta tempoga jätkates saavad Eesti kolm põhimaanteed neljarealiseks alles 100 aasta pärast. Maailma majandusfoorumi riikide konkurentsivõime edetabelis on Eesti taristu tase alles 45. kohal. Meie ees on nii Läti, Leedu kui ka näiteks Poola ja Ungari,» loetles Veskimäe.

Probleemile on tähelepanu juhtinud ka riigikontroll, kes oma hiljutises auditis toob välja, et väheneva rahastuse juures ei suudeta täita isegi mitte minimaalseid eesmärke teedevõrgu säilitamisel ja arendamisel. Lisaks ei suuda Eesti oma teedevõrgu osas täita Euroopa Liidu ees võetud kohustusi.

Veskimäe juhtis tähelepanu, et Eesti riik kavatseb eraldada riigimaanteede hoiuks järgmisel aastal väiksema summa kui mistahes aastal vahemikus 2013–2022, samal ajal tuleb ligi 85 protsenti teehoiu tellimustest just riigilt.

«Alarahastuse tõttu vananeb Eesti teedevõrk, sealhulgas sillad, kiiremini, kui olemasolevad arvutusmudelid tulevikku vaadates kajastavad. Olemasolevate teede säilitamise remondivõlg on praeguse seisuga kasvanud üle nelja miljardi euro ning probleem süveneb,» nentis Veskimäe.

Nii teedeehitajate kui ka kogu ehitussektori olukorda mõjutab tema sõnul märkimisväärne ehitustoodete ja materjalide hinnatõus, mis algas juba eelmisel aastal. Venemaa agressioon Ukrainas on hinnatõusu üksnes võimendanud.

Kokkuvõttes rõhutas Veskimäe, et pika plaani puudumine ja alarahastus ei võimalda arendada tuleviku teedevõrku, mis aitaks luua head elukeskkonda nii linnas kui maal, vähendaks ääremaastumist, tagaks ohutuma liiklemise kõigile ja aitaks sellega ära hoida surmasid Eesti teedel.

Tagasi üles