Euroopa Liit hakkab reguleerima krüptovara pakkumist ja teenusepakkujate tegevust

Romet Kreek
, majandusajakirjanik
Copy
Krüptovarasid tahetakse reguleerida
Krüptovarasid tahetakse reguleerida Foto: Reuters/ScanPix

Krüptovarade valdkond on seni olnud reguleerimata või reguleeritud väga vähesel määral. Euroopa Liidu krüptovaraturgude määrus toob senisega võrreldes kaasa täiendavad regulatiivsed nõuded nii krüptovara pakkumisele kui krüptovarateenuse osutajatele.

Ellex Raidla advokaadi Anneli Krunksi sõnul on tegemist esimese niivõrd laiapõhjalise üleeuroopalise regulatsiooniga krüptovarade valdkonnas.

«Seni on Euroopa tasemel reguleeritud üksnes teatud liiki krüptovarasid, näiteks virtuaalvääringuid, ning ka neid vähesel määral. Konkreetselt krüptovarasid ei ole Euroopa tasemel aga siiani reguleeritud,» rääkis Krunks. «Krüptovarade valdkond areneb meeletu kiirusega ning regulatsioon hakkab nüüd reaalsele elule lihtsalt järele jõudma.»

Mõned liikmesriigid on kehtestanud nõudeid riigisiseselt, kuid reguleerituse tase ning regulatsioonide sisu varieerub liikmesriigiti oluliselt. Kuivõrd määruse tulemusel hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikides kehtima ühtsed nõuded, võimaldab see näiteks korraldada krüptovara pakkumisi ühesugustel põhimõtetel ja lihtsamini kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Samuti ei pea krüptovarateenuse osutajad edaspidi hindama iga liikmesriigi regulatsiooni ning taotlema igas liikmesriigis eraldi asjakohast luba või registreeringut.

Olulisemad määrusega kaasnevad muudatused on:

  • laieneb reguleeritud krüptovarade hulk;
  • kehtestatakse nõuded krüptovara pakkumisele ning krüptovarateenuse osutajatele (sealhulgas sellistele krüptovarateenustele, nagu krüptovara hoidmine ja haldamine, kauplemise platvormi korraldamine, krüptovara vahetamine seaduslikuks maksevahendiks oleva usaldusraha või muu krüptovara vastu, krüptovaradega seotud korralduste vastuvõtmine, edastamine ja täitmine, krüptovara kohta nõu andmine);
  • laienevad nõuded konkreetsetele krüptovaraliikidele;
  • täienevad nõuded krüptovaradega seotud keskkonna- ja kliimamõjude vähendamiseks.

Tegemist on otsekohalduva regulatsiooniga, mis tähendab, et määrus kohaldub kõigis liikmesriikides ühetaoliselt. 5. oktoobril avaldati määruse ettepaneku lõplik tekst, mis peab nüüd läbima vastuvõtmise protsessi.

Anneli Krunksi sõnul võetakse määrus tõenäoliselt vastu lähinädalatel, mis olulisi muudatusi lõplikus ettepanekutekstis enam tooma ei peaks. Määrus ise hakkab kohalduma suures osas alates 2024. aastast.

Tagasi üles