L, 24.09.2022

Komisjon esitas ettepanekud ühtse turu kriisikindluse suurendamiseks

BNS
Komisjon esitas ettepanekud ühtse turu kriisikindluse suurendamiseks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager.
Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager. Foto: JEAN-FRANCOIS BADIAS

Esmaspäeval esitles Euroopa Komisjon erakorralisi meetmeid, mille eesmärk on säilitada tulevastes hädaolukordades kaupade, teenuste ja isikute vaba liikumine ning oluliste kaupade ja teenuste kättesaadavus ühtsel turul.

Kuigi ühtsest turust on olnud kriisiohjel palju abi, näitas Covid-19 pandeemia mõningaid puudusi, mis takistavad Euroopa Liidul hädaolukordadele koordineeritult ja kiirelt reageerida, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

«Covid-19 kriis tõi selgelt välja selle, et peame muutma oma ühtse turu igal ajal, sealhulgas kriisi ajal, toimivaks. Peame muutma selle tugevamaks. Vajame uusi vahendeid, mis võimaldavad meil kiiresti ja ühiselt reageerida. Euroopa inimeste kaitsmiseks peame suutma iga uue kriisi lävel tagada, et meie ühtne turg jääb avatuks ja eluliselt tähtsad kaubad kättesaadavaks. Uus ühtse turu erakorraliste meetmete pakett muudab selle võimalikuks,» märkis Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager.

Komisjoni ettepanek näeb ette ühtse turu kriisijuhtimise struktuuri loomise. Luuakse uus mehhanism ühtse turu jälgimiseks, eri riskitasemete kindlakstegemiseks ja asjakohase reageerimise kooskõlastamiseks. See hõlmab mitut etappi – erandolukorra-, valvsus- ja hädaolukorrarežiimi, millest kaks esimest on mõeldud valmisoleku ja valvsuse suurendamiseks, kui aga tekib kriis, millel on ulatuslik mõju ühtsele turule, saab nõukogu aktiveerida hädaolukorrarežiimi.

Valvsusrežiimi ajal keskenduvad liikmesriigid koostöös komisjoniga strateegiliselt oluliste kaupade ja teenuste tarneahelate jälgimisele ning strateegiliste reservide loomisele neis valdkondades. Kui hädaolukorra režiim on aktiveeritud, tagatakse vaba liikumine ühtsel turul, kasutades keelatud piirangute niinimetatud musta nimekirja ning kontrollides kiiresti ja tõhusalt, kas kuskil rakendatakse ühepoolseid piiranguid.

Komisjon võib ka soovitada, et liikmesriigid tagaksid kriisi seisukohalt oluliste kaupade kättesaadavuse, hõlbustades tootmisliinide laiendamist või kasutusotstarbe muutmist või kiirendades lubade andmist. Samuti võib komisjon soovitada liikmesriikidel jaotada valvsusrežiimi ajal kogutud strateegilised reservid sihipäraselt.

Erakorralistel asjaoludel ja üksnes siis, kui hädaolukorrarežiim on juba aktiveeritud, võib komisjon kasutada ka erakorralisi abinõusid. Näiteks võib komisjon esitada ettevõtjatele teabepäringuid, millele vastamise võib muuta kohustuslikuks. Samuti võib ta paluda neil vastu võtta kriisi seisukohalt oluliste toodete prioriteetseid tellimusi, mille ettevõtted peavad täitma või millest keeldumiseks peavad neil olema kaalukad põhjused.

Ettepanekuid arutatakse nüüd Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu Nõukogus. Pärast kaasseadusandjate vastuvõtmist jõustuvad määrused kahekümnendal päeval pärast nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Märksõnad
Tagasi üles